Xe di chuyển dầm 500 tấn

Xe di chuyển dầm 500 tấn thường phục vụ trong việc di chuyển các thiết bị nâng cầu đường cũng như di chuyển các kết cấu dầm cầu bê tông một cách dễ dàng

xe di chuyển dầm 500 tấn

Xe di chuyển dầm 500 tấn

Danh mục sản phẩm

Chuyên lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ – dài hạn các thiết bị cầu trục – cổng trục

Cầu Trục – Cổng Trục – Palang

Sản phẩm Thái Long

Tiêu điểm

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long