Phòng ngừa rủi ro trong công nghiệp cơ khí

Với mỗi hoạt động trong đời sống con người sẽ gây ra các nguy cơ nhiều hoặc ít. Rủi ro gây nguy hiểm cho con người ngay cả trong những tình huống mà họ không bao giờ mong đợi. Thực tế này đối với chúng ta rất quan trọng trong việc quản lý doanh nghiệp, đặc biệt là trong công nghiệp cơ khí. Mục tiêu của chúng ta là để giảm thiểu đến mức thấp nhất tất cả các nguy cơ và mối đe dọa đối với con người tại nơi làm việc. Để thực hiện mục đích này người ta phải tiến hành quản lý rủi ro hay quản lý các nguy cơ mất an toàn. Quá trình này nhằm cố gắng để ngăn chặn tác động của các rủi ro hiện tại và tương lai, đánh giá, phân tích và sau đó loại bỏ hoặc ít nhất là hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro bằng các biện pháp phòng ngừa hoặc bảo vệ an toàn.

 

cong-nghiep-ck

Xác định các rủi ro

Rủi ro được đặc trưng bởi hai yếu tố cơ bản sau:

– Quy mô của thiệt hại có thể phát sinh trong một sự kiện nguy hiểm cụ thể

– Xác suất xuất hiện sự thiệt hại này – nguy cơ có thể liên quan đến thiệt hại của các đặc trưng khác nhau. Có thể làthiệt hại về sức khỏe, tài sản hoặc môi trường sống.

Cả hai yếu tố này được xác định bởi nhiều yếu tố xung quanh, chúng ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu như một vài yếu tố xung quanh có tính quyết định thay đổi, sẽ thay đổi cả các mối nguy. Phân tích rủi ro sẽ nghiên cứu chi tiết cả hai yếu tố này.

Khi xác định các rủi ro thì điều quan trọng là sự nhận thức của nó. Rủi ro luôn luôn nên được xem như là một thành phần của đặc tính tiêu cực và hậu quả không mong muốn bởi vì nó tạo ra khả năng xuất hiện thiệt hại hoặc mất mát.

Phân tích rủi ro

Phân tích rủi ro là một quá trình được thực hiện qua ba bước:

– Giới hạn đối tượng phân tích rủi ro

– Xác định từng mối nguy hiểm

– Dự đoán rủi ro

Bước đầu tiên, bằng cách giới hạn đối tượng phân tích rủi ro, thiết lập các đạo luật giới hạn đối tượng kiểm tra từ phương diện mục đích, chức năng và việc sử dụng của nó và từ sự tác động của môi trường xung quanh.

Việc xác định tất cả các mối nguy là bước thứ hai của sự phân tích rủi ro và dựa trên bản chất chính xác của từngnguồn nguy hiểm và trong khi xác định đặc tính của từng mối nguy hiểm. Việc xác định tất cả các nguồn gốc nguy hiểm đã được thực hiện trong việc kiểm tra lần đầu tiên đối tượng phân tích rủi ro sau khi đã giới hạn nó.

Bước thứ ba là để ước tính nguy cơ. Được thực hiện bằng cách xác định các yếu tố rủi ro nói trên. Việc xác định những yếu tố này là rất khó khăn, đôi khi thậm chí là không thể, và do đó trong nhiều trường hợp chỉ ước tính bằng thực hiện phân tích hậu quả và phân tích tần số. Mục đích của phân tích hậu quả là xác định chính xác nhất loại thiệt hại có thể và tiếp tục ước tính mức độ nghiêm trọng của tác động xấu. Mục đích của phân tích tần số sau đó sẽ là xác định chính xác nhất khả năng xảy ra thiệt hại tiềm năng. Trên cơ sở kết hợp các kết quả của cả hai sự phân tích này sau đó có thể thực hiện đánh giá rủi ro một cách toàn diện.

Tùy thuộc vào quá trình sử dụng người ta chia các phương pháp phân tích rủi ro  thành:

– Phương pháp suy đoán – giả định sự kiện cuối cùng (ví dụ sự thiệt hại) và khấu trừ là tìm kiếm nguyên nhân

– Phương pháp quy nạp – chúng ta giả thiết một số lỗi và theo dõi hậu quả xảy ra

Theo phương pháp thể hiện nguy cơ và yếu tố của nó người ta chia phương pháp phân tích rủi ro  thành:

– Phương pháp định lượng – dựa trên các tính toán toán học, thể hiện nguy cơ và yếu tố của nó bằng số lượng cụ thể của các yếu tố cụ thể

– Phương pháp định tính – rủi ro được thể hiện bằng văn bản mô tả hoặc biểu tượng

Phòng ngừa rủi ro

Phòng ngừa rủi ro, nếu như đã được thực hiện trong giai đoạn thiết kế và lập kế hoạch, thì việc bảo vệ trước các mối nguy sẽ là rẻ nhất và hiệu quả nhất. Vì vậy, việc quản lý rủi ro cũng được nhấn mạnh cao nhất và được ưu tiên hơn so với các biện pháp phòng ngừa khác.

Rủi ro mà không thể được loại bỏ trực tiếp tại nguồn bằng các biện pháp an toàn, cần phải được thực hiện bằng các biện pháp bảo vệ. Các biện pháp bảo vệ được chia thành biện pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức. Quản lý rủi ro sẽ ưa tiên trong trường hợp, khi mà có thể, luôn là biện pháp kỹ thuật, bởi vì biện pháp tổ chức ít được sử dụng nhất và việc sử dụng chúng chỉ cho phép trong trường hợp, khi mà khong thể sử dụng biện pháp kỹ thuật. Lý do là sự phụ thuộc của biện pháp tổ chức vào yếu tố con người.

Làm việc với máy công cụ có thể được coi là rất nguy hiểm, bởi vì mọi hoạt động của con người, liên kết với một máy móc hay thiết bị phức tạp là nguy hiểm hơn so với khả năng mắc lỗi của con người cùng với kỹ thuật. Mỗi máy móc hoặc thiết bị, được thiết kế và tạo ra bởi con người, được thực hiện với ý tưởng làm giảm sức lao động của con người. Với mỗi công nghệ mới như vậy lại gây ra đối với con người nhiều mối đe dọa mới có thể. Khi gia công xu hướng này có chiều hướng giảm đi, bởi vì ở máy gia công mới, thiết bị điều khiển an toàn hoàn toàn bằng kỹ thuật số,nguy cơ mất an toàn được loại bỏ đáng kể. Tuy nhiên không bao giờ các nguy cơ được loại bỏ hoàn toàn, bởi vì vai trò của con người vẫn đóng một phần quan trọng. Xác định các mối nguy hiểm có thể xảy ra kịp thời và thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn tiếp theo là rất quan trọng. Sức khoẻ con người luôn là điều quý giá nhất, cái mà con người cần có.

 

Danh mục sản phẩm

Chuyên lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ – dài hạn các thiết bị cầu trục – cổng trục

Cầu Trục – Cổng Trục – Palang

Sản phẩm Thái Long

Tiêu điểm

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long