[Video] Chạy thử cầu trục 10 tấn khẩu độ 20m

Thái Long chạy thử cầu trục 10 tấn khẩu độ 20m chiều cao nâng 9m sử dụng palang cáp điện CD.

>Cầu trục 3 tấn khẩu độ 21m ở Hưng Yên

Chạy thử không tải cầu trục 10 tấn khẩu độ 20m

Hình ảnh cầu trục 10 tấn khẩu độ 20m tại Tuyên Quang

cầu trục 10 tấn khẩu độ 20m 1

cầu trục 10 tấn khẩu độ 20m 2

cầu trục 10 tấn khẩu độ 20m 2

cầu trục 10 tấn khẩu độ 20m 4

cầu trục 10 tấn khẩu độ 20m 5

cầu trục 10 tấn khẩu độ 20m 6

Cầu Trục Thái Long

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long

0962.255.330