Hệ truyền động chỉnh lưu thyristor động cơ

Hệ truyền động của máy phát động cơ đã được nói ở bài trước có độ biến đổi điện từ máy phát điện một chiều. Nhưng đến bài này chúng ta sẽ được biết đến bộ chỉnh lưu thyristor động cơ. Vậy nó là động cơ gì?

Do yêu cầu công nghệ cao có đảo chiều quay của động cơ nên hệ truyền động T-Đ được chọn cũng phải đáp ứng được yêu cầu trên. Có 2 nguyên tắc cơ bản để xây dựng hệ truyền động T-Đ có đảo chiều:

– Giữ nguyên dòng điện phần ứng và đảo chiều dòng kích của động cơ.

– Giữ nguyên dòng kích từ và đảo chiều dòng điện phần động cơ.

Hệ truyền động chỉnh lưu thyristor động cơ

 

Trong thực tế, các sơ đồ truyền động T-Đ đều được xây dựng theo nguyên tắc trên và được chia ra thành 5 loại sơ đồ:

– Truyền động dùng một bộ biến đổi cấp cho phần ứng và đảo chiều quay bằng đảo chiều dòng kích từ.

– Truyền động dùng một bộ biến đổi cấp cho phần ứng và đảo chiều quay bằng công tắc tơ chuyển mạch ở phần ứng (từ thông giữ không đổi).

– Truyền động dùng 2 bộ biến đổi cấp cho phần ứng điều khiển riêng.

– Truyền động dùng 2 bộ biến đổi nối song song ngược, điều khiển chung.

– Truyền động dùng 2 bộ biến đổi nối theo sơ đồ chéo, điều khiển chung.

Có tất cả 3 phương án gồm có:

– Phương án đảo chiều dòng kích từ.

– Phương án dùng độ biến đổi chỉnh lưu và dùng công tắc tơ chuyển mạch.

– Phương án dùng 2 bộ biến đổi điều khiển riêng.

+ Phương án đảo chiều dòng kích từ:Hệ thống truyền động chỉnh lưu thyristor động cơ

Sơ đồ truyền động dùng một bộ biến đổi cấp cho phần ứng và đảo chiều quay bằng đảo chiều dòng kích từ.

Sơ đồ này đòi hỏi đảo chiều rất chặt chẽ. Ngoài ra, hằng số thời gian của cuộn kích từ Tk lớn, đặc tính từ hóa có tính phí tuyến mạnh phạm vi điều chỉnh hẹp và bị ảnh hưởng mạnh bởi nhiễu phụ tải Mc từ dư của động cơ có ảnh hưởng xấu tới chất lượng hệ truyền động.

Lưu ý là phương án này chỉ phù hợp với tải công suất lớn và ít đảo chiều trong trường hợp sử dụng các thiết bị cơ khí cầu trục hay phụ kiện cầu trục cũng nên chú ý đến điều này.

Danh mục sản phẩm

Chuyên lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ – dài hạn các thiết bị cầu trục – cổng trục

Cầu Trục – Cổng Trục – Palang

Sản phẩm Thái Long

Tiêu điểm

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long