Tính toán thiết kế cho trục và then

Kết cấu cho hộp giảm tốc đã được nói đến ở bài trước ngoài các tính toán về thông số, ngoài ra việc thiết kế trục và then cũng rất quan trọng trong việc vận hành thiết bị cầu trục.

Bánh vít và trục vít là hai loại vật liệu được chọn để thiết kế trục vít cho hộp giảm tốc.

+ Thiết kế trục:

– Chọn vật liệu chế tạo trục bao gồm có việc chọn vật liệu chế tạo trục là thép 45, chế tạo nhiệt luyện đó chính là tôi bề mặt.

– Với tính toàn với tính sức bền ở trục.

– Trong đó có đường kính sơ bộ của trục.

Tính toán thiết kế cho trục và then

Hình ảnh biễu diễn cơ cấu trục và then

Để có thể xác định được đường kính sơ bộ của trục thì bạn có thể dùng công thức tính sơ bộ chỉ xét đến tác động của moomen xoắn có ở trên trục. Vì không xét đến tác dụng của tải trọng có thể gây lên sự biến dạng uốn nên giá trị ứng suất cho phép lấy nhỏ hơn giá trị thực.

Với đường kinh trục và công suất truyền (kW)

Với số vòng quay trong một phút của trục.

Và cuối cùng là hệ số tính toán, phụ thuộc và hệ số vòng quay.

Vì vật liệu làm trục là thép 45 nên đối với đầu trục vào và trục truyền chúng ta có thể lấy: C = 130/100.

Đối với trục I (trục vít) và đối với trục II, để có thể chuẩn bị cho tính toàn gần đúng thì ta chọn chiều rộng ổ (ổ đũa đỡ chặn) cỡ trung theo

Cùng phân loại cơ cấu nâng hạ cầu trục

+ Tính toàn gần đúng trục:

Tính gần đúng có xét đến tác dụng đồng thời của cả moomen uốn lẫn moomen xoắn đến sức bền của trục. Trị số mômen xoắn cho biết, ta chỉ cần tìm trị số mômen uốn. Trên thực tế lực phân bố trên cả chiều dài May-ơ, ở nhưng để đơn giản ta coi như lực tập trung ở giữa May-ơ hoặc ổ.

Định các kích thước dài của trục, kích thước này do các chi tiết lắp trên nó quyết đinh. Ta chọn sơ đồ động hộp giảm tốc dựa vào bản phát thảo sơ đồ động trên ta xác định được các kích thước

Danh mục sản phẩm

Chuyên lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ – dài hạn các thiết bị cầu trục – cổng trục

Cầu Trục – Cổng Trục – Palang

Sản phẩm Thái Long

Tiêu điểm

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long