Tính toán tải trọng cho cầu trục

Cầu trục với việc phân loại nó đã giúp cho việc vận hành đúng với kỹ thuật được đề ra, nhưng với các nguyên lý cơ bản dành cho nó thì việc tải trọng quan trọng còn góp phân rất lớn.

Việc phân loại các thiết bị cầu trục được chia ra làm 6 loại khác nhau bao gồm: 

– Theo công dụng

– Theo kết cấu dầm cầu

– Theo cách tựa của dầm cầu lên đường ray di chuyển cầu trục có các loại

– Theo cách bố trí cơ cấu di chuyển cầu trục

– Theo cách mang tải và theo phương thức dẫn động của cơ cấu nâng hạ.

Ray điện cầu trục

Hình ảnh một chiếc ray điện cầu trục

>>>Xem ngay: Những yêu cầu trong thiết kế cầu trục

Với các phân loại khác nhau như vậy thì đối với tải trọng cũng tương tự gồm có:

+ Tải trọng nân danh nghĩa Q

Là trọng lượng lớn nhất của vật nâng mà máy có thể nâng được, ta có công thức tính toán như sau:

Q = Qm + Qh

Trong đó có Qm là trọng lượng thiết bị mang và Qh là trọng lượng danh nghĩa của vật nâng và là trọng lượng lớn nhất của vật mà máy có thể nâng được.

+ Tải trọng do trọng lượng bản thân

Trọng lượng bản thân máy gồm trọng lượng của các chi tiết, cụm máy và kết cấu kim loại. Trong khi tính toán và thiết kế mới thường bỏ qua trọng lượng bản thân của nó (trừ một số chi tiết có trọng lượng lớn).

+ Tải trọng của gió

Đối với máy làm việc trong nhà thì áp lực gió không đáng kể có thể bỏ qua, còn các máy làm việc ngoài trời phải tính đến tải trọng do gió gây ra.

Tính toán tải trọng cho cầu trục

Hình ảnh một chiếc cầu trục hoạt động trong nhà máy

+ Tải trọng phát sinh khi vận chuyển

Bao gồm có các tải trọng do trọng lượng bản thân và các tải trọng động phát sinh khi vận chuyển

– Tải trọng theo phương đứng khi vận chuyển trên ray lấy bằng 60% đến 80% tải trọng do trọng lượng bản thân.

– Tải trọng động theo phương ngang lấy bằng 80% đến 90% tải trọng do trọng lượng của bản thân.

+ Tải trọng khi dựng lắp

Khi này tải trọng do trọng lượng bản thân lấy tăng 15% đến 20%. Và phải kể đến tải trọng gió cũng như các lực phát sinh trong quá trình lắp. Áp lực gió lấy bằng 500N/m2

+ Tải trọng động

Để khảo sát động lực học máy cần xây dựng mô hình bài toán về động lực học của máy. Các cơ cấu máy nên tìm cách qui về sơ đồ đơn giản nhất.

Với các tác động từ bên ngoài thì tính toán tải trọng trong việc vận hành và bảo dưỡng các thiết bị cầu trục và các phụ kiện cầu trục khác liên quan. Không chỉ vậy áp dụng các nguyên lý làm việc ra sao thì bài sau chúng tôi sẽ nói thêm.

Danh mục sản phẩm

Chuyên lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ – dài hạn các thiết bị cầu trục – cổng trục

Cầu Trục – Cổng Trục – Palang

Sản phẩm Thái Long

Tiêu điểm

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long