Tìm hiểu hệ thống bảo vệ cầu trục

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu cấu trúc của cầu trục, tiếp theo ta tìm hiểu tiếp đến hệ thống bảo vệ cầu trục bao gồm: hệ thống di chuyển palang, hệ thống bảo vệ giàn cầu trục, hệ thống bao vệ cơ cấu nâng.

>Màn hình hạn chế tải trọng cho cầu trục

>Hạn chế hành trình cầu trục

Tìm hiểu tổng quan cấu trúc của cầu trục

1. Hệ thống di chuyển palang:

Hệ thống bảo vệ di chuyển palang có hai công tắc cực hạn lắp ở hai đầu dầm chữ I. Khi palang di chuyển tới, tác động vào công tắc cực hạn thì động cơ sẽ ngừng hoạt động. Khi vận hành thao tác phải thao tác theo chiều ngược lại để hệ thống bảo vệ palang khỏi di chuyển quá trình đã định.
2. Hệ thống bảo vệ giàn cầu trục
Hai đầu dầm được bố trí hai công tắc cực hạn nhằm khống chế hành trình. Khi dàn cầu trục di chuyển tới sẽ tác động vào công tắc cực hạn, công tắc sẽ ngắt điện và động cơ để bảo vệ giàn cầu trục.

Tìm hiểu tổng quan cấu trúc của cầu trục

>>Xem thêm: Công tắc hành trình có đối trọng dùng để dừng di chuyển cầu trục 

3. Hệ thống bảo vệ cơ cấu nâng: gồm hai phần chính như sau:
Bộ phanh điện từ: có tác dụng bảo vệ trong trường hợp bị mất điện đột ngột. Phanh giữ tang quấn cáp khi mất điện vào động cơ. Khi có điện vào động cơ, phanh có tác dụng làm cho tang quấn cáp quay tự do theo chiều động cơ.
– Công tắc cực hạn là hệ thống bảo vệ nâng quá tầm để tránh sự va đập của móc treo hàng vào tang quấn cáp. Khi móc treo hàng tác động vào công tác cực hạn sẽ tác động tới cuộn dây khởi động từ khống chế động cơ.

Cầu Trục Thái Long

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long

0981.530.939