Cầu Trục Thái Long


Hotline Cầu Trục Thái Long

Tiết kiệm năng lượng trong sản xuất gang thép

Ngày nay việc sản xuất gang thép đòi hỏi việc tiêu hao năng lượng rất lớn, nhất là hiện nay việc khai thác tài nguyên đang trở nên rầm rộ nhằm đảm bảo cho việc cân bằng sản xuất và khai thác. Vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 03/2014/TT-BCT quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép.

Tiết kiệm năng lượng trong sản xuất gang thép

Theo đó, việc thiết kế, xây dựng các cơ sở sản xuất gang, thép phải đảm bảo các yêu cầu chung sau: Tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và quản lý chất lượng công trình; công nghệ, thiết bị sử dụng tại cơ sở sản xuất gang, thép phải đồng bộ, đáp ứng quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các quy định về bảo vệ môi trường.

Tiết kiệm năng lượng trong sản xuất gang thép

Riêng với cơ sở luyện than cốc, cơ sở thiêu kết, cơ sở luyện gang lò cao, cơ sở luyện thép lò chuyển phải có hệ thống thu hồi nhiệt (nhiệt vật lý, nhiệt hóa học) của khí thải để làm nhiên liệu sản xuất hơi nước, sử dụng cho phát điện hoặc mục đích khác.

Ngoài ra, các cơ sở sản xuất gang, thép phải thu hồi, xử lý khí thải, chất thải rắn, nước thải theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tiết kiệm năng lượng trong sản xuất gang thép

Phải thuyết minh về công nghệ, thiết bị của dự án đầu tư.

Thông tư cũng quy định, khi lập dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất gang, thép, tổ chức, cá nhân đầu tư (Chủ đầu tư) phải có thuyết minh về công nghệ, thiết bị của dự án đầu tư đáp ứng các quy định, trình cấp có thẩm quyền thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Tiết kiệm năng lượng trong sản xuất gang thép

Trước khi thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan đầu mối thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án cơ sở sản xuất gang, thép có trách nhiệm gửi hồ sơ dự án đến Vụ Công nghiệp nặng (Bộ Công Thương) để lấy ý kiến về công nghệ, thiết bị của dự án.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2014.

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long

0962.255.330