Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật của một số loại cầu trục, cổng trục và phụ kiện cầu trục

Cầu trục dầm đôi Xem thông số

Cầu trục đôi luyện kimXem thông số

Cổng trục hình chữ L 5- 32TXem thông số

Cổng trục dầm đôi hình chữ A Xem thông số

LDA Cầu trục dầm đơnXem thông số

LX Cầu trục đơnXem thông số

MH 3-20T Cổng trục dầm đơnXem thông số

MH Cổng trục xương cá dầm đơnXem thông số

PalangXem thông số

Phanh thủy lựcXem thông số

Tang cuốn cápXem thông số

Bảng tra thông số cầu trục Xem thông số

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long

0981.530.939