Các bài viết với từ khoá: rulo cuốn cáp

  • rulo cuốn cáp lò xo
    Rulo cuốn cáp điện lò xo

    Rulo cuốn cáp lò xo được trang bị cơ cấu lò xo tự động để cuốn nhả cáp điện khi hoạt động, chiều dài cáp điện từ 10m, 20m, 25m, 30m, 50m đến
  • Rulo cuốn cáp 30M
    Rulo cuốn cáp 30M

    Rulo cuốn cáp 30m có kiểu lò xò và động cơ dùng cuốn nhả cáp điện cho cơ cấu di chuyển như xe goong, cầu trục, cổng trục, mâm từ, gầu ngoạm… với tần

Danh mục sản phẩm

Chuyên lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ – dài hạn các thiết bị cầu trục – cổng trục

Cầu Trục – Cổng Trục – Palang

Sản phẩm Thái Long

Tiêu điểm

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long