Puly

puly cầu trục

Dưới đây là các loại puly thường dùng nhất trong hệ thống máy trục đặc biệt là cầu trục:

– Puly cố định và động.

– Puly cân bằng, puly giảm tải

– Puly cáp và xích

– Puly đúc và hàn

– Puly dùng ổ trượt và dùng ổ lăn.

Danh mục sản phẩm

Chuyên lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ – dài hạn các thiết bị cầu trục – cổng trục

Cầu Trục – Cổng Trục – Palang

Sản phẩm Thái Long

Tiêu điểm

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long