Cầu Trục Thái Long


Hotline Cầu Trục Thái Long

Puly

puly cầu trục

Dưới đây là các loại puly thường dùng nhất trong hệ thống máy trục đặc biệt là cầu trục:

– Puly cố định và động.

– Puly cân bằng, puly giảm tải

– Puly cáp và xích

– Puly đúc và hàn

– Puly dùng ổ trượt và dùng ổ lăn.

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long

0962.255.330