Palang và phương án động lực học

Với nhiều thiết bị cầu trục khi sử dụng palang trong việc vận chuyển và di chuyển hàng hóa trong nhà máy xí nghiệp làm cho năng suất được tăng lên va giảm sức lực cho công nhân.

Chúng ta sẽ tìm hiểu về phương án động lực học với hệ ròng rọc:

+ Hệ ròng rọc (hay còn goi là palang): đây là hệ gồm có các puli và dây quấn cáp được dùng trong cơ cấu

Palang và phương án động lực học

Sơ đồ biểu diễn cấu tạo của palang

a. bội suất 2

b. bội suất 4 không có puli dần hướng

c. bội suất 4 có puli dần hướng

+ Phân loại:

– Palang lực và palang vận tốc

– Palang đơn chỉ có một đầu dây quấn lên tang

– Palang kép có hai đầu dây quấn lên tang

Palang và phương án động lực học

Sơ đồ biểu diễn palang đơn (trái) và palang kép (phải)

Puli được sử dụng trong máy trục được chia ra làm các loại sau:

– Puli cố định và puli động

– Puli dần hướng và puli cân bằng, puli giảm tải

– Puli cáp và puli xích

– Puli đúc và puli hàn

– Puli dùng ổ trượt và puli dùng ổ lăn

+ Bội suất palang

– Palang được đặc trưng bằng bội suất a. Đó chính là tỉ số giữa vận tốc đầu dây quấn lên tang và vận tốc nâng vật.

Vtg là vận tốc dây quấn lên tang, Vng là vận tốc nâng vật, n là số đầu dây treo vật và m là số đầu dây quấn lên tang.

– Là thông số biểu thị khả năng tải tác dụng lên tang.

+ Lực cản và hiệu suất của palang

– Lực cản ở trạng thái tĩnh thì lực căng S1=S2

– Ở trạng thái động thì lực căng S1 khác S2

Palang và phương án động lực học

Sơ đồ biểu diễn lực cản của palang, lực tác động lên puli

– Lực cản do độ cứng của dây (lực cản tĩnh), N.

– Lực cản do ma sát giữa dây và puli gây ra (lực cản động), N.

+ Hiệu suất của puli và palang

– Là tỉ số giữa lực căng ở nhánh vào (cũng là lực căng ở trạng thái tĩnh) và lực căng ở nhánh ra (là lực căng có cản của puli).

– Lưc căng dây lớn nhất tác động lên tang bằng bội suất của palang

Với phương án động lực học của palang thì việc chọn ra phương pháp đúng là điều hết sức cần thiết và điều đó sẽ được nói đến ở bài tiếp theo.

Danh mục sản phẩm

Chuyên lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ – dài hạn các thiết bị cầu trục – cổng trục

Cầu Trục – Cổng Trục – Palang

Sản phẩm Thái Long

Tiêu điểm

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long