Nguyên lý mạch điều khiển của cầu trục

Nguyên lý hoạt động luôn là yếu tố quan trọng đối với một thiết bị cầu trục. Với một bản mạch điều khiển thì lại càng quan trọng hơn khi được tiến hành thiết kế khi hệ truyền động dòng điện luôn cần có một phương pháp và một bản thiết kế chuẩn.

+ Sau đây là một vài nguyên lý cho mạch điều khiển:

– Ta áp dụng phương pháp điều khiển tần số dòng điện cho trường hợp bộ biến tần nghịch lưu độc lập nguồn dòng. Thực chất của phương pháp này là thông số kiểm tra của hệ thống không phải là điện áp trên các cực của động cơ mà là dòng điện cơ tiêu thụ.

– Điện áp trên động cơ phụ thuộc vào điện trở tương đương của động cơ.

– Khi thay đổi phụ tải trên trục động cơ, cần phải biết để điều chỉnh dòng điện và bộ nghịch lưu theo giá trị phụ tải, tức là điều chỉnh quan hệ của dòng stato (I) và tốc độ hay hệ số trượt (s) sao cho từ thông roto của động cơ là không đổi.

– Tìm hiểu được luật điều chỉnh là quan hệ phi tuyến, tuy nhiên có thể thực hiện một cách đơn giản quan hệ này bằng các tuyến tính hóa đoạn đặc tính làm việc, tức là thực hiện quan hệ tỉ lệ giữa dòng và hệ số trượt tuyệt đối.

Sơ đồ mạch điều khiển cầu trục được biểu diễn dưới dạng khối:

Nguyên lý mạch điều khiển của cầu trục

>>>Xem thêm: Các loại điều khiển từ xa của cầu trục như Jukoo, Henjel, Telecrane

Hệ thống này thích hợp cho các truyền động làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại mà ở đó sự tác động nhanh có một ý nghĩa hết sức quan trọng, đồng thời cho phép phạm vi điều chỉnh số tương đối lớn (D=20:1). Ngoài ra, hệ thống cũng đảm bảo khả năng quá tải động cơ và hãm tái sinh trả năng lượng về lưới.

+ Nguyên lý làm việc của hệ thống như sau:

– Khi có thay đổi dòng liên lạc sẽ tạo nên một số trượt nào đó của hệ thống, qua bộ điều chỉnh hệ số trượt mà thực chất ở đây là bộ tạo quan hệ I1 = f(s) dẫn đến sai khác giữ tốc độ của roto và tốc độ đồng bộ, liên hệ với tần số đóng mở bộ nghịch lưu. Tần số đóng mở thyristor NL chính là tần số xác định tốc độ động cơ.

– Để tái sinh năng lượng, trước hết mồi chậm các thyristor của bộ nghịch lưu, do đó làm giảm tần số của bộ nghịch lưu, sao cho động cơ quay ở tốc độ vượt quá tốc độ đồng bộ và trở thành máy phát. Khi đó điện áp liên lạc được đảo ngược và năng lượng được trả lại dưới dạng lưới  xoay chiều có tần số cố định qua bộ biến đổi cầu ba pha đang làm việc ở chế độ nghịch lưu phụ thuộc.

– Có thể thay đổi thứ tự mồi nghịch lưu nhằm đảo chiều quay động cơ.

Đối với các bộ điều chỉnh được lắp bằng các bộ KĐTT tiêu chuẩn thì ngoài việc điều chỉnh mạch điều khiển còn có hệ thống các bộ hiệu chỉnh để nối liên hệ phải hồi dòng điện và tốc độ.

Danh mục sản phẩm

Chuyên lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ – dài hạn các thiết bị cầu trục – cổng trục

Cầu Trục – Cổng Trục – Palang

Sản phẩm Thái Long

Tiêu điểm

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long