Cầu Trục Thái Long


Hotline Cầu Trục Thái Long

Máy phát động cơ và hệ truyền động

Máy phát động cơ có độ biến đổi điện từ máy phát điện một chiều và được kích từ độc lập hệ truyền động F-Đ là hệ truyền động có độ biến đổi điện. Tại đây hệ thống đồng bộ ba pha ĐK quay và coi tốc độ quay máy phát này là không đổi.

Để có thể hình dung hơn về hoạt động của máy phát động cơ về hệ truyền độn F-Đ

Máy phát động cơ và hệ truyền động

Dựa theo sơ bên trên, động cơ chấp hành trên có thể làm việc ở chế độ điều chỉnh cả hai phía: kích thích máy phát F và kích thích động cơ Đ, đảo chiều quay bằng cách đảo chiều dòng kích thích máy phát, hãm động năng khi dòng kích thích máy phát bằng 0, hãm tái sinh khi giảm tốc độ hoặc đảo chiều dòng kích từ, hãm ngược ở cuối giai đoạn hãm tái sinh khi đảo chiều hoặc khi làm việc với momen có tính chất thế năng… Hệ F-Đ có đặc tính cơ điền đầy cả 4 góc phần tư của mặt phẳng.

+ Ở góc phần tư thứ I và thứ III, tốc độ quay và momen quay của động cơ luôn cùng chiều nhau, sức điện động máy phát và động cơ có chiều xung đối với nhau công suất điện từ của máy phát và động cơ. Suy ra năng lượng được vận chuyển từ nguồn tới máy phát tới động cơ và đến tải.

+ Vùng hãm tái sinh nằm ở góc phần tư thứ II và IV, lúc này với dòng điện chảy ngược động cơ về máy phát làm cho momen quay ngược chiều với tốc độ quay. Công suất điện từ của máy phát,  công suất điện từ và công suất cơ học của động cơ là: Pf = ErI < 0.

Năng lượng lúc này lại được chuyển theo  chiều từ tải đến động cơ đến máy phát và đến nguồn. Máy phát và động cơ đổi chức năng cho nhau. Hãm tái sinh được dùng triệt để khi giảm tốc độ, hãm để đảo chiều và khi làm việc ổn định với tải có tính chất thể năng.

+ Vùng hãm ngược của động cơ được giới hạn bởi đặc tính hãm động năng và trục momen. Sức điện động của động cơ lúc này trùng với chiều sức điện động của máy phát.

Ở đây hai nguồn suất điện động E và Ef cùng chiều với nhau và cùng cung cấp cho mạch phần ứng tạo nên nhiệt năng tiêu tán trên nó.

Máy phát động cơ và hệ truyền động

Sơ đồ biểu diễn đặc tính từ hóa và đặc tính tài hệ F-Đ

+ Nhận xét chung về hệ F-Đ:

– Chuyển đổi trạng thái làm việc linh hoạt, khả năng quá tải lớn.

– Dùng nhiều máy điện quay, trong đó ít nhất là hai máy điện một chiều, gây ồn lớn, công suất lắp đặt máy ít nhất cũng phải gấp 3 lần công suất động cơ chấp hành.

– Các máy phát điện một chiều có từ dư, đặc tính từ hóa có trễ nên hơi khó điều chỉnh sâu tốc độ.

Với hệ thống truyền động phát động cơ như trên thì sẽ xuất hiện vùng hãm ngược và tác động đến các thiết bị cầu trục đến bài tiếp theo bạn sẽ được biết đến điều đó!

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long

0962.255.330