Máy biến áp nguồn cho cầu trục

Nhắc đến máy biến áp nguồn thì nhiều người thường hiểu rằng chỉ việc chạy đúng dòng điện yêu cầu với các thiết bị cầu trục hay phụ kiện cầu trục là có thể yên tâm. Nhưng không phải vậy việc tính toán nó còn dựa trên việc xác định chỉnh lưu và thông số nữa.

Sau đây là những tính toán về mạch lực dành cho máy biến áp trong việc xác định điện áp không tải của chỉnh lưu và các thông số dành cho máy biến áp.

Bộ biến đổi một chiều có các tham số bao gồm có: suất điện động định mức, trong đó có sự sụt áp tổng ở mạch khi dòng điện phản ứng ở mức cực đại. Cụ thể được biểu hiện thông qua công thức sau:

Máy biến áp nguồn cho cầu trục

Thông qua công thức tính toán trên thì trong đó có:

– Điện áp tải chỉnh lưu

– Hệ số tính đến sự suy giảm điện áp dưới, hệ số bằng 0,95

– Hệ số dự trữ máy biến áp với chỉ số 1,04/1,06

– Góc điều khiển cực tiểu. Đối với sơ đồ đảo chiều bằng 12 độ

– Với tổng sụt áp trên van

– Điện trở đẳng bị  tổng quy đổi về mạch một chiều

– Dòng phần ứng cực đại, được nằm trong khoảng sụt áp cực đại do trùng với đường dẫn được tính.

Trong đó dòng điện định mức bộ biến đổi với sự sụt áp trùng dẫn định mức, được xác định với điện áp ngắn mạch tính theo tỉ lệ phần trăm và đổi với sơ đồ 6 xung và 12 xung bằng 0,5.

Nếu hai chỉ số của dòng định mức độ biến đổi bằng nhau thì thay vào đó ta có biến áp dưới 380V với hệ số biến áp và dòng diện thứ cấp của máy biến áp, dòng sơ cấp và công suất định mức của máy biến áp.

Máy biến áp nguồn cho cầu trục

+ Tính điện cảm và điện trở của máy biến áp

Chọn máy biến áp có hệ số tự cảm mạch từ bằng 1,1 T. Trong đó hệ số phụ thuộc vào sơ đồ chỉnh lưu và đặc điểm tải. Với sơ đồ cầu pha K = 2,5, số trụ của máy biến áp S = 3 với tần số biến áp nguồn.

Điện kháng của máy biến áp: với hệ số phụ thuộc vào sơ đồ chỉnh lưu. Với sơ đồ cầu 3 pha ta chọn trụ là hình chữ nhật, với chiều dài là a (cm), chiều rộng trụ là b (cm). Chọn lõi thép máy biến tần cho cầu trục có  hình chữ E, được ghép từ tôn silic loại 310, ta có:

– Bề dày tôn bằng: 0,35 mm

– Tổn hao: 1,7 W/kg

– Tỉ trọng: d=7.8kb/m3

– Tiết diện: Q=66,83 cm

Đối với việc sử dụng trên thì việc tính toán máy biến áp nguồn cần dựa trên dòng diện và vật liệu sử dụng.

Danh mục sản phẩm

Chuyên lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ – dài hạn các thiết bị cầu trục – cổng trục

Cầu Trục – Cổng Trục – Palang

Sản phẩm Thái Long

Tiêu điểm

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long