Mạch vòng điều chỉnh tốc độ là gì?

Ở bài trước bạn đã biết đến động cơ điện một chiều được dùng đối với nhiều thiết bị cầu trục với các dòng điện kích từ. Nhưng với mạch vòng điều chỉnh tốc độ đối với động cơ điện một chiều thì cần những điều chỉnh gì?

Khái quát qua một chút về bài vòng điều chỉnh tốc độ này thì được một dòng điện một chiều với dòng kích từ giúp chuyển động của hệ thống với momen quán tính của hệ quy đổi về trục động cơ.

Được chọn điểm làm việc ổn định tuyến tính hóa đặc tính từ hóa và đặc tính momen tải.

Các đại lượng biến thiên nhỏ xung quanh điểm làm việc với mạch phần ứng và mạch kích từ.

+ Phương trình chuyển động cơ học:

Bỏ qua các vô cùng bé bậc cao ở trên ta có sơ đồ tính toán hóa từ các phương trình thu được như sau:

Mạch vòng điều chỉnh tốc độ là gì?

Sơ đồ cấu trục tuyến tính hóa

Khi dòng điện kích từ động cơ không đổi hoặc khi từ thông được kích thích bằng nam châm vĩnh cửu thì từ thông kích từ là hằng số.

Mạch vòng điều chỉnh tốc độ là gì?

Biểu diễn sơ đồ cấu trúc khi từ thông không đổi

Sơ đồ cấu trúc động cơ khi từ thông kích từ không đổi được thể hiện trên sơ đồ biểu diễn trên. Bằng phương pháp đại số sơ đồ cấu trúc ta thu gon hơn với sơ đồ sau:

Mạch vòng điều chỉnh tốc độ là gì?
Mạch vòng điều chỉnh tốc độ là gì?

Biểu điễn 2 sơ đồ cấu trúc thu gọn gồm 1, Theo tốc độ 2, Theo dòng điện

+ Tổng hợp mạch vòng:

Mạch vòng điều chình dòng điện bên hình trên là mạch vòng cơ bản, có tính chất quyết định tới chất lượng điều chỉnh của hệ thống. Chức năng cơ bản của mạch vòng dòng điện trong các hệ thống truyền động là trực tiếp hay gián tiếp xác định momen kéo của động cơ, ngoài ra còn có chức năng bảo vệ, điều chỉnh gia tốc…

 Mạch vòng điều chỉnh tốc độ là gì?

Mạch vòng điều chỉnh tốc độ là gì?

Sơ đồ cấu trúc mạch vòng điều chỉnh dòng điện

Thông thường thì đối với các mạch vòng điều chỉnh thường phụ thuộc vào dòng điện một chiều nhưng với một vài phụ kiện cầu trục thì lại ngược lại đôi khi cũng có hiện tượng đảo chiều và dòng kích từ gây ra.

Danh mục sản phẩm

Chuyên lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ – dài hạn các thiết bị cầu trục – cổng trục

Cầu Trục – Cổng Trục – Palang

Sản phẩm Thái Long

Tiêu điểm

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long