Tổng hợp mạch điện điều khiển Palang Hàn Quốc và Trung Quốc

Mạch điều khiển Palang Hàn Quốc như KGCrane, Sungdo, Hyudai có sơ đồ mạch điện tương đối giống nhau, còn mạch điều khiển của Palang Trung Quốc CD1 và MD1 điều khiển trực tiếp bằng khởi động từ.

Hình ảnh sơ đồ mạch điện điều khiển Palang tải trọng từ 0.5 đến 75 tấn một cấp tốc độ và hai cấp tốc độ sử dụng điện 220v và 380v, 400v.

Sơ đồ mạch điện Palang 0.5 tấn đến 7 tấn 2 cấp tốc độ

Sơ đồ bản vẽ điện Palang 0.5 tấn đến 7.5 tấn 2 cấp tốc độ sử dụng điện 220v

Sơ đồ bản vẽ điện Palang 0.5 tấn đến 7 tấn 1 cấp tốc độ sử dụng điện sử dụng nguồn điện 380v, 400v

Sơ đồ bản vẽ điện Palang 0.5 tấn đến 7.5 tấn 1 cấp tốc độ sử dụng điện sử dụng nguồn điện 380v, 400v

Sơ đồ bản vẽ điện Palang 0.5 tấn đến 7.5 tấn 2 cấp tốc độ sử dụng điện sử dụng nguồn điện 380v, 400v

Sơ đồ bản vẽ điện Palang 0.5 tấn đến 7.5 tấn 2 cấp tốc độ sử dụng điện sử dụng nguồn điện 380v, 400v

Sơ đồ bản vẽ điện Palang 10 tấn đến 30 tấn 1 cấp tốc độ sử dụng điện sử dụng nguồn điện 220v

Sơ đồ bản vẽ điện Palang 10 tấn đến 30 tấn 1 cấp tốc độ sử dụng điện sử dụng nguồn điện 220v

Sơ đồ bản vẽ điện Palang 10 tấn đến 30 tấn 2 cấp tốc độ sử dụng điện sử dụng nguồn điện 220v

Sơ đồ bản vẽ điện Palang 10 tấn đến 30 tấn 2 cấp tốc độ sử dụng điện sử dụng nguồn điện 220v

Sơ đồ bản vẽ điện Palang 10 tấn đến 30 tấn 1 cấp tốc độ sử dụng điện sử dụng nguồn điện 380v, 400v

Sơ đồ bản vẽ điện Palang 10 tấn đến 30 tấn 1 cấp tốc độ sử dụng điện sử dụng nguồn điện 380v, 400v

Sơ đồ bản vẽ điện Palang 10 tấn đến 30 tấn 2 cấp tốc độ sử dụng điện sử dụng nguồn điện 380v, 400v

Sơ đồ bản vẽ điện Palang 10 tấn đến 30 tấn 2 cấp tốc độ sử dụng điện sử dụng nguồn điện 380v, 400v

Sơ đồ bản vẽ điện Palang 35 tấn đến 75 tấn 1 cấp tốc độ sử dụng điện sử dụng nguồn điện 220v

Sơ đồ bản vẽ điện Palang 35 tấn đến 75 tấn 1 cấp tốc độ sử dụng điện sử dụng nguồn điện 220v

>>>Xem thêm: Nguyên lý của mạch điều khiển cầu trục

Mạch điều khiển của Palang Trung Quốc dòng CD-MD 1 tốc độ và 2 tốc độ, điều khiển trực tiếp bằng khởi động từ.

Sơ đồ nguyên lý Palang cáp điện trung quốc CD1

Sơ đồ nguyên lý Palang cáp điện trung quốc CD1

Sơ đồ đấu dây Palang CD1

Sơ đồ đấu dây Palang CD1

Sơ đồ nguyên lý Palang 2 cấp tốc độ trung quốc MD1

Sơ đồ nguyên lý Palang 2 cấp tốc độ trung quốc MD1

>>>Xem ngay: Palang cáp điện CD tải trọng từ 1 tấn đến 16 tấn, chiều cao nâng từ 9m đến 18m

Cơ Khí Thái Long

Danh mục sản phẩm

Chuyên lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ – dài hạn các thiết bị cầu trục – cổng trục

Cầu Trục – Cổng Trục – Palang

Sản phẩm Thái Long

Tiêu điểm

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long