Lưu ý cho bộ điều khiển chung cho chỉnh lưu

Bộ biến đổi chỉnh lưu thyristor với các phương pháp đảo chiều dòng điện kích từ cho bộ biến đổi điện áp của nó nhưng với việc sử dụng bộ điều khiển riêng và cần có phương án và nhưng lưu ý gì khi sử dụng hai bộ điều khiển này.

Để nói đến bộ điều khiển chung này thì cần phải hiểu được ưu và nhược của chúng:

– Ưu điểm: không có dòng điện chạy giữa các bộ biến đổi trên và điều đó khiến việc làm việc hết sức là an toàn.

– Nhược điểm: chỉ có một bộ phận biến đổi được mở do đảm bảo tại một thời điểm với logic đảo chiều phức tạp do đó quá trình này sẽ diễn ra chậm nếu không sẽ gây ngắn mạch nguồn cấp.

Về mạch lực được biểu diễn dưới sơ đồ vách chéo và sơ đồ song song ngược, có cuộn kháng cân bằng hệ truyền động.

Lưu ý cho bộ điều khiển chung cho chỉnh lưu

Sơ đồ mạch hệ T-Đ điều khiển chung

Đối với sơ đồ chéo cần có 3 cuộn dây, còn với sơ đồ song song ngược bắt buộc phải có cuộn kháng cân bằng. Tuy khác nhau về cấu trúc nhưng vốn đầu tư 2 mạch này tương đương nhau cả về lượng đồng, sắt và số lượng thyristor.

Để có đặc tính điều chỉnh như hệ F-Đ, người ta dùng nguyên tắc điều khiển chung, tức là tại một thời điểm, cả hai bộ biến đổi đều nhận được xung điều khiển, nhưng lại bị rằng buộc bởi điều kiện:

alpha 1 + alpha 2 = 180 độ

Trên sơ đồ, một bộ biến đổi làm việc ở chế độ chỉnh lưu, bộ còn lại làm việc ở chế độ nghịch lưu. Khi ta giảm tốc độ, truyền động làm việc ở chế độ hãm tái sinh.

Khi đảo chiều từ chiều thuận sang chiều ngược và ngược sang thuận thì quá trình tương tự như ở hệ F-Đ. Chỉ khác vai trò máy phát được thay thế bằng độ biến đổi.

Ưu điểm của phương pháp án là đảo chiều khá đơn giản, ta chỉ phải tăng hoặc giảm góc mở để một bộ biến đổi chuyển từ trạng thái động cơ sang trạng thái hãm. Hệ có thể làm việc ở cả 4 góc phần tư.

Nhược điểm: do điện áp thời tại một điểm ở 2 bộ biến đổi khác nhau nên luôn tồn tại lòng điện vòng chạy qua 2 bộ biến đổi. Để hạn chế điều này cần mắc them cuộn kháng cân bằng. Tuy nhiên, điều này làm cho quá trình đảo chiều diễn ra chậm, sau một thời gian sử dụng phải thay cuộn kháng cân bằng.

Việc sử dụng bộ biến đổi điều khiển chung trên cho các thiết bị cầu trục và các loại phụ kiện cầu trục cần trên nhược điểm của chúng mà người ta thường hạn chế việc sử dụng bộ biến đổi điều khiển chung trên cho  nhằm đảm bảo tối đa hiệu suất của chúng.

Danh mục sản phẩm

Chuyên lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ – dài hạn các thiết bị cầu trục – cổng trục

Cầu Trục – Cổng Trục – Palang

Sản phẩm Thái Long

Tiêu điểm

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long