Kiểm định thử tải cầu trục cổng trục

Trong quá trình kiểm định, thử tải máy xây dựng nói chung và cầu trục, cổng trục nói riêng ta thực hiện các bước sau.

>Kiểm định an toàn thiết bị nâng

kiểm định cầu trục cổng trục

Kiểm tra bên ngoài:

+ Kiểm tra vị trí lắp đặt thiết bị, hệ thống điện, bảng hướng dẫn, khoảng các và các biển pháp an toàn, chi tiết các thông số kỹ thuật của thiết bị.

+ Xem xét, kiểm tra toàn bộ các cơ cấu, bộ phận nâng hạ đặc biệt là các bộ phận chính sau:

– Móc và các ổ móc.

– Cáp và các bộ phận cố định cáp.

– Puly, trục và các chi tiết cố định ròng rọc.

– Đường ray.

– Các thiết bị an toàn: hạn chế hành trình, hạn chế tải trọng, hạn chế di chuyển xe con, cầu trục, ray điện an toàn…

– Kết cấu kim loại của thiết bị nâng, hạ, hạn chế di chuyển xe con, máy trục.

– Điện trở nối đất không quá 4,0 Ω , điện trở cách điện của động cơ không dưới 0,5 MΩ.

– Phanh phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

– Thử không tải: tất cả các cơ cấu thiết bị điện, thiết bị an toàn, phanh, hãm, các thiết bị tín hiệu, âm thanh, chiếu sáng.

Thử tải tĩnh: Đánh giá các yêu cầu và bộ phận của thiết bị hoạt động đúng tính năng thiết kế và các yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn hiện hành, không có vết nứt, không có biến dạng, hư hỏng nào xảy ra. trọng tải thiết kế. Kết quả thử tải đạt yêu cầu

– Thử tải động: thử tải với tải trọng bằng 110 tải trọng thiết kế. Kết quả thử tải đạt yêu cầu khi các cơ cấu và bộ phận của thiết bị của cầu trục cổng trục  hoạt động đúng tính năng thiết kế, và các yêu cầu của kỹ thuật an toàn, không có vết nứt, không có biến dạng hoặc hư hỏng.

Cầu Trục Thái Long

Danh mục sản phẩm

Chuyên lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ – dài hạn các thiết bị cầu trục – cổng trục

Cầu Trục – Cổng Trục – Palang

Sản phẩm Thái Long

Tiêu điểm

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long