Hư hỏng và cách nhận biết của cáp thép

Đối với các loại thiết bị thì đều có hư hỏng và cáp thép trong ngành cơ khí là không ngoại lệ. Việc hư hỏng nặng nhẹ nằm ở việc sử dụng do đó việc phát hiện và sử chữa kịp thời là hết sức cần thiết.

Bài trước bạn đã biết sơ lược qua về các loại cáp thép và phân loại Dưới điều kiện hoạt động bình thường, cáp thép sẽ bị hư hỏng do đứt các sợi thép trên bề mặt của các tao cáp (do sức mỏi).

Sự hư hỏng bề mặt được tạo trên cáp thép cần trục đối với hư hỏng này chính là do việc tiếp xúc giữa bề mắt và trống cáp.

Hư hỏng và cách nhận biết của cáp thép

Hư hỏng trên tao cáp chống xoắn.

Hư hỏng và cách nhận biết của cáp thép

Hư hỏng bên trong ( hư hỏng ngầm )

Ngừng vận hành cáp thép nếu phát hiện dù chỉ một điểm hư hỏng bên trong. Sự hư hỏng này có thể đã phá vỡ toàn bộ cấu trúc cáp và lõi cáp.

Hư hỏng và cách nhận biết của cáp thép

Hư hỏng và cách nhận biết của cáp thép

Hư hỏng bên trong tại bề mặt bên dưới cáp.

Sự hư hỏng này bắt nguồn từ bên trong cáp thép trong đó lõi cáp đã hoàn toàn hư hỏng. Ngoài ra, đối với loại hư hỏng này thường sẽ rất dễ gây nguy hiểm cho công nhân đang thi công nhiều hơn vì khó phát hiện.

Hư hỏng và cách nhận biết của cáp thép

Hư hỏng và cách nhận biết của cáp thép

Bạn cũng nên lưu ý rằng chỉ có 1 điểm duy nhất trên cáp thép bị hư hại. Tuy nhiên, lõi cáp bên trong đã bị hư hỏng hoàn toàn.

Có 2 loại hư hỏng cáp thép chính là:

Hư hỏng do mỏi: dấu hiệu đứt gẫy các sợi cáp thép theo đường thằng đứng cho thấy cáp bị hư hại do mỏi.

Hư hỏng do lực kéo căng: sợi cáp thép bị phá hỏng theo đường cắt hình nón.

Danh mục sản phẩm

Chuyên lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ – dài hạn các thiết bị cầu trục – cổng trục

Cầu Trục – Cổng Trục – Palang

Sản phẩm Thái Long

Tiêu điểm

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long