Hạn chế tải trọng cầu trục

Hạn chế tải trọng cho cầu trục, cổng trục có 2 loại thường dùng để lắp vào cuối nhánh cáp của pa lăng hoặc đặt dưới gối tang.

Cảnh báo quá tải lắp cho pa lăng

Hạn chế tải trọng được lắp ở cuối nhánh cáp của pa lăng. Nếu tải trọng nâng vượt quá tải trọng cho phép, thiết bị sẽ hiện trọng lượng đang tải và báo hiệu bằng đèn hoặc tiếng kêu. Khi quá tải pa lăng sẽ không nâng lên được chỉ có thể hạ xuống.

Cảnh báo quá tải có tải trọng 1 tấn đến 20 tấn.

thiết bị cảnh báo quá tải cho palang

Cảnh báo quá tải SYG-OA được lắp ở nhánh cáp cuối Pa lăng

>>>Xem thêm: Hướng dẫn cài cảnh báo quá tải cho pa lăng

Cảnh báo quá tải cho tời nâng, xe con cầu trục

Cảnh báo quá tải hay cảm biến quá tải, loadcell cho tời nâng xe con cầu trục gồm 2 bộ phận: Bộ cảm biến đặt dưới gối tang và màn hình hiển thị tải trọng, các phím chức năng.

Cảm biến quá tải có đầu ra dạng rơ le và còi cảnh báo khi nâng đủ tải. Khi tời nâng vượt quá 1.1 lần còi cảnh báo kêu liên tục, khi vượt quá 1.25 đến 1.5 lần tải định mức sẽ ngắt không cho nâng.

thiết bị hạn chế tải trọng

Loadcell được lắp dưới gối đỡ tang

>>>Xem thêm: Các loại tang và gối đỡ tang Cầu Trục Thái Long cung cấp

Thông số loadcell dùng cho tời nâng xe con cầu trục

Loadcell không gồm gối đỡ

Loadcell không gồm gối đỡ

Loadcell liền gối và giá đỡ

Loadcell liền gối và giá đỡ

Loadcell cho tời nâng xe con tải trọng lớn

Loadcell cho tời nâng xe con tải trọng lớn

Hình ảnh hạn chế tải trọng và cảnh báo quá tải, loadcell Cầu Trục Thái Long phân phối

Han-che-tai-trong-SYG-OA

Hạn chế tải trọng SYG-OA

Loadcell và gối đỡ tang

Loadcell, gối đỡ tang và màn hình hiển thị

Loadcell, gối đỡ tang và màn hình hiển thị tải trọng

Danh mục sản phẩm

Chuyên lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ – dài hạn các thiết bị cầu trục – cổng trục

Cầu Trục – Cổng Trục – Palang

Sản phẩm Thái Long

Tiêu điểm

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long