Hạn chế hành trình bằng sóng hồng ngoại

Hạn chế hành trình bằng sóng hồng ngoại hay công tắc hành trình hồng ngoại dùng ánh sáng hồng ngoại để xác định vật cản cho độ phản hồi nhanh, ít nhiễu. Công tắc hành trình hồng ngoại có thể chỉnh khoảng cách mong muốn.

Hạn chế hành trình bằng sóng hồng ngoại

>>>Xem thêm: Các phụ kiện cho cầu trục cổng trục khác Cầu Trục Thái Long phân phối

Danh mục sản phẩm

Chuyên lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ – dài hạn các thiết bị cầu trục – cổng trục

Cầu Trục – Cổng Trục – Palang

Sản phẩm Thái Long

Tiêu điểm

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long