Giới thiệu về máy đào gầu ngoạm quăng

Máy đào gầu ngoạm quăng còn gọi là máy đào gầu dây hay còn gọi là máy xúc kéo dây, gầu kéo loại máy thông dụng trong công trình.

Máy đào gầu ngoạm quăng còn gọi là máy đào gầu dây hay còn gọi là máy xúc kéo dây, gầu kéo…

Công dụng : Thường để đào đất, nạo vét ao hồ, kênh mương, đào hố móng rộng hoặc để gom vật liệu từ nơi thấp hơn mặt bằng máy đứng.

Máy đào gầu quang thường có gàu với dung tích 0,3 đến 3 mét khối

Giới thiệu về máy đào gầu ngoạm quăng

– Loại máy đào gầu quăng có cơ cấu tự bước, dung tích gàu có thể tới 100 mét khối.
– Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng
– Khó hoạt động với đất cứng, dỡ tải khó chính xác vị trí
– Có thể đào sâu và rất xa
– Nạo vét kênh mương, đào được các mái dốc, cấp vật liệu cho các trạm bê tông xi măng, bê tông nhựa, đào hố móng rộng.
– Máy đào gầu dây có giai đoạn phát triển manh cùng với công trình tầm cỡ thế giới như hệ thống cống rãnh ở chicago, kênh đào Panama,…

Giới thiệu về máy đào gầu ngoạm quăng

Cầu trúc gầu ngoạm quăng

Giới thiệu về máy đào gầu ngoạm quăng

Kênh đào Panama

Ngày nay gầu ngoạm dạng quăng này ít được sử dụng mà thường được hầu hết chỉ cần sử dụng với dự án quy mô lớn.

Danh mục sản phẩm

Chuyên lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ – dài hạn các thiết bị cầu trục – cổng trục

Cầu Trục – Cổng Trục – Palang

Sản phẩm Thái Long

Tiêu điểm

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long