Cầu Trục Thái Long


Hotline Cầu Trục Thái Long

Gầu ngoạm

Máy đào gầu ngoạm điều khiển thuỷ lực là máy đào gàu sấp có thiết bị công tác là gầu ngoạm thuỷ lực. Gầu ngoạm Phân loại : Gầu ngoạm có 3 loại là gầu ngoạm 1 dây, gầu ngoạm 2 dây và gầu ngoạm thuỷ lực.  

 Sử dụng cho bốc xếp hàng hóa tại các bến cảng, cho năng suất cao, giảm chi phí và có độ an toàn tin cậy, thay thế sản phẩm nhập ngoại. Thiết bị đuợc sử dụng trên tất cả các loại cần trục mà không phụ thuộc vào nguồn điện, có tính năng cơ động, làm việc hiệu quả.

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long

0962.255.330