Gầu ngoạm thủy lực

gầu ngoạm thủy lực

 

Gầu ngoạm thủy lực có thiết bị điều khiển từ xa bằng remote. Có khả năng điều khiển trên các mặt khuất 50m – 100m không ảnh huởng đến việc điều khiển gầu. Cơ cấu làm việc bình thường, không bị ảnh huởng. Gầu ngoạm thủy lực có điều khiển từ xa có nhiều tính năng ưu việt đuợc sử dụng trên tất cả các loại cần trục mà không phụ thuộc vào nguồn điện, có tính năng cơ động, làm việc hiệu quả.

 

Danh mục sản phẩm

Chuyên lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ – dài hạn các thiết bị cầu trục – cổng trục

Cầu Trục – Cổng Trục – Palang

Sản phẩm Thái Long

Tiêu điểm

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long