Gầu ngoạm gỗ

gầu ngoạm gỗ

 

Gầu ngoạm gỗ do Cầu Trục Thái Long sản xuất, với giá cả hợp lý, độ bền cao. Có thể tiết kiệm về vật tư, nhân công, chi phí, giảm thiểu bằng một nửa các loại gầu khác, mà hiệu quả có thể gấp 2 đến 3 lần về năng suất bốc xếp.

Gầu ngoạm gỗ được sử dụng phổ biến trong các phân xưởng gỗ, khu công nghiệp chế biến gỗ, hay trong các cục kiểm lâm.

Cầu Trục Thái Long

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long

0981.530.939