Cầu Trục Thái Long


Hotline Cầu Trục Thái Long

[Video] Đưa dầm chính cầu trục 5 tấn dầm đơn lên đường ray

Dầm chính cầu trục 5 tấn sau khi được đấu dầm biên, lắp palang, hệ thống điện cho cầu trục, palang được cẩu lên đường ray.

Dầm chính được xe cẩu đưa lên đường ray
Cầu trục 5 tấn dầm đơn khẩu độ 15m sử dụng Palang cáp điện CD.

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long

0962.255.330