[Video] Đưa dầm chính cầu trục 5 tấn dầm đơn lên đường ray

Dầm chính cầu trục 5 tấn sau khi được đấu dầm biên, lắp palang, hệ thống điện cho cầu trục, palang được cẩu lên đường ray.

Dầm chính được xe cẩu đưa lên đường ray
Cầu trục 5 tấn dầm đơn khẩu độ 15m sử dụng Palang cáp điện CD.

Danh mục sản phẩm

Chuyên lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ – dài hạn các thiết bị cầu trục – cổng trục

Cầu Trục – Cổng Trục – Palang

Sản phẩm Thái Long

Tiêu điểm

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long