Động cơ truyền động và chế độ làm việc

Đối với bất kỳ cơ cấu nâng hạ nào trong các thiết bị cơ khí thì việc để cho động cơ truyền động có thể hoạt động tốt thì chế độ làm việc rất cần có những yêu cầu rõ ràng.

Trước tiên để đi vào tìm hiểu chế độ làm việc của động cơ thì chúng ta hãy khái quát một số cấu tạo về cơ cấu nâng hạ cầu trục bao gồm:

Có tất cả 3 cơ cấu di chuyển như sau:

– Nâng hạ vật

– Di chuyển xe con

– Di chuyển xe cầu

Động cơ truyền động và chế độ làm việc

Ngoài ra cấu tạo nó được được thế hiện 3 loại xe là:

– Xe cầu

– Xe con 

– Cơ cấu nâng hạ

Chế độ làm việc được chia làm các góc phần sau:

+ Ở góc phần tư thứ nhất:

Máy điện làm việc chế độ động cơ (đường 1)

M = Mc + Mđm

Với:

M – momen do động cơ sinh ra

Mc – momen cản do tải trọng gây ra

Mđms – momen cản do ma sát gây ra

Đối với động cơ nâng hạ làm việc ở chế độ nâng hàng, còn đối với động cơ di chuyển làm việc ở chế độ chạy tiến.

+ Ở góc phần tư thứ hai:

Máy điện làm việc ở chế độ máy phát. Đối với cơ cấu di chuyển, đường 1 thực hiện hãm tái sinh khi có ngoại lực tác dụng cùng chiều với chuyển động của cơ cấu. Còn đối với cơ cấu nâng hạ thực hiện hãm động năng (đường 3).

+ Ở góc phần tư thứ ba:

Máy điện làm việc ở chế độ động cơ. Đối với cơ cấu di chuyển tương ứng với chạy lùi. Còn đối với cơ cấu nâng hạ:

Mc < Mm

M = Mms – Mc

Chế độ này được gọi là chế độ hạ động lực.

+ Ở góc phần tư thứ tư:

Máy điện làm việc ở chế độ máy phát. Đối với cơ cấu nâng hạ:

Mc > Mms

M = Mc – Mms

Động cơ truyền động và chế độ làm việc

Sơ đồ làm việc của máy phát.

Hàng sẽ được hạ do tải trọng của nó. Còn động cơ đóng điện ở nâng để hãm tốc độ hạ hàng. Lúc này động cơ làm việc ở chế độ hãm ngược (đường 2).

Khi thực hiện hạ động lực, động cơ làm việc ở chế độ hãm tái sinh (máy phát) với tốc độ hạ lớn hơn tốc độ đồng bộ (đường 4).

Danh mục sản phẩm

Chuyên lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ – dài hạn các thiết bị cầu trục – cổng trục

Cầu Trục – Cổng Trục – Palang

Sản phẩm Thái Long

Tiêu điểm

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long