Điều chỉnh động cơ điện một chiều

Ngày nay, nhiều thiết bị cầu trục thường sử dụng các động cơ điện một chiều trong đó với các dòng điện kích từ làm tăng thêm khả năng tác động đến các mạch vòng điều chỉnh.

Mô hình toán học động cơ điện một chiều biểu diễn số mạch vòng điều chỉnh:

Điều chỉnh động cơ điện một chiều

Sơ đồ biểu diễn giản đồ thay thế động cơ điện một chiều

Khi dây quấn kích từ của động cơ điện áp Uk bên trong chế độ xác lập của động cơ điện một chiều nào đó thì khi ta quấn kích từ sẽ có dòng điện Ik thì với mạch từ của máy sẽ có từ thông. Tiếp đó, đặt một giá trị U lên mạch phần ứng thì trong dây quấn phần ứng sẽ có dòng điện I chạy qua. Tương tác giữa dòng điện phần ứng và từ thông kích từ tạo ra momen điện từ có giá trị.

Với sự xuất hiện của số đôi cực của động cơ và số thanh dẫn phần ứng dưới một cực từ thì số mạch nhánh song song của dây quấn phần ứng có hệ số kết cấu của máy.

Do momen điện từ kéo cho phần ứng quay nên các dây quấn quét trong từ thông và trong các dây quấn cảm ứng suất điện động với  động cơ một chiều.

+ Mô hình chung:

Nếu các thông số của động cơ là không đồ thì có thể viết được phương trình mô tả sơ đồ thay thế. Trong đó số vòng dây của cuộn kích từ với điện trở dây quấn kích từ trong mạch phần cứng hoặc dạng dòng điện ở đó với sự xuất hiện của điện cảm phần ứng với số vòng dây cuộn kích từ và hằng số thời gian mạch phần ứng.

Phương trình chuyển động của hệ thống với momen quán tính của hệ quy đổi về trục động cơ.

Từ việc suy xét trên thì ta đã xây dựng được sơ đồ cấu trúc của động cơ. Sơ đồ cấu trúc này phi tuyến mạnh nên trong tính toán ứng dụng, ta có mô hình tuyến tính hóa quanh điểm làm việc.

Chọn điểm làm việc ổn định tuyến tính hóa đặc tính từ hóa và đặc tính momen tải như sau:

Điều chỉnh động cơ điện một chiều

Sơ đồ cấu trúc của động cơ điện một chiều

Ta có điện áp phần ứng dòng điện tại điểm làm việc xác  lập, được xác định với tốc độ quay từ thông và momen tải điện áp kích từ và dòng điện kích từ.

Trong số đó có các đại lượng biến thiên nhỏ chạy xung quanh điểm làm việc với mạch phần ứng và mạch kích từ. Từ đó việc điều chỉnh hoạt động của động cơ điện một chiều sẽ rất dễ dàng.

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long

0962.255.330