Đặc tính cơ cho trạng thái hãm tái sinh

Trạng thái hãm được chia làm 3 loại gồm có: hãm tái sinh, hãm ngược và hãm động năng trong đó mỗi đặc tính cơ ở trong các trạng thái hãm trong các thiết bị cơ khí cầu trục thì đều có những đặc tính cơ hay trạng thái hãm đều có sự khác nhau của riêng mỗi phanh hãm.

Trước hết hãy loại bỏ 2 trạng thái hãm là hãm ngược và hãm động năng để chúng ta cũng tìm hiểu xem trạng thái hãm tái sinh có những đặc tính cơ như thế nào nhé!

Hãm tái sinh:

Đây là loại hãm được xảy ra khi tốc độ quay động cơ lớn hơn tốc độ không tải lý tưởng. Khi hãm tái sinh, Uư < Eư, động cơ làm việc như một máy phát điện song song với lưới. Dòng hãm và momen đã đổi chiều và có giá trị:

Đặc tính cơ cho trạng thái hãm tái sinh

Trị số hãm lớn dần cho đến khi cân bằng với momen phụ tải của cơ cấu sản xuất thì hệ thống làm việc ổn định với chỉ số lớn hơn. Đường đặc tính cơ ở chế độ hãm tái sinh nằm trong gốc phần tư thứ hai và thứ tư của mặt phằng tọa độ.

Trong thực tế, với cơ cấu nâng hạ cầu trục, khi nâng tải động cơ được đấu theo cực tính thuận và làm việc góc phần tư thứ nhất. Khi hạ tải trọng, ta phải đảo chiều điện áp đặt vào phần ứng động cơ. Lúc này, nếu momen do tải trọng gây ra lớn hơn momen ma sát trong các cơ cấu của hệ thống, động cơ làm việc ở chế độ hãm tái sinh.

Đặc tính cơ cho trạng thái hãm tái sinh

Sơ đồ đặc tính của hãm tái sinh được chia ra làm 2 dạng là: Ứng với tải thế năng và trong trường hợp cơ cấu nâng hạ

Sự tác động từ momen đặc biệt có ở trong mỗi đặc tính cơ đều có sự tác động khác nhau và đặc biệt là momen thế năng. Nhưng ở mỗi trạng thái hãm thì đều có sự tương động đến phần sau chúng ta sẽ tìm hiểu đến 2 trạng thái còn lại đó là hãm ngược và hãm động năng.

Danh mục sản phẩm

Chuyên lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ – dài hạn các thiết bị cầu trục – cổng trục

Cầu Trục – Cổng Trục – Palang

Sản phẩm Thái Long

Tiêu điểm

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long