Đặc tính cơ cho trạng thái hãm động năng

Ngoài đặc tính cơ cho trạng thái hãm ngược như đã nói ở bài trước thì đến bài này bạn sẽ được biết tiếp đến một trạng thái hãm khác là hãm động năng.

Là trạng thái động cơ làm việc như một máy phát do đó mà hãm động năng có năng lượng cơ học của động cơ tích lũy trong quá trình làm việc trước đó biến nhiệt lượng hay còn gọi là nhiệt năng tiêu tán dưới dạng nhiệt trong quá trình hãm.

Trong trạng thái hãm ngược tồn tại hai loại động năng kích từ đó là kích từ độc lậpkích từ tự kích:

– Hãm động năng kích từ độc lập:

Muốn thực hiện hãm động năng kích từ độc lập trong khi động cơ đang quay thì ta cắt phần ứng động cơ khỏi lưới điện một chiều và đóng vào một điện trở hãm, còn mạch kích từ vẫn được nối như cũ.

Khi hãm động năng kích từ độc lập, năng lượng chủ yếu được tạo ra do động năng của động cơ tích lũy được nên công suất tiêu tốn chỉ ở trên mạch kích từ.

Đặc tính cơ của trạng thái hãm động năng kích từ độc lập:

Đặc tính cơ cho trạng thái hãm động năng

Sơ đồ biểu diễn đặc tính cơ hãm động năng kích từ độc lập

– Hãm động năng kích từ tự kích:

Nhược điểm của hãm động năng kích từ độc lập là  mất điện lưới thì không thực hiện hãm được do cuộn dây kích từ vẫn phải nối với nguồn. Muốn khắc phục nhược điểm này, thì người ra đã sử dụng phương pháp hãm động năng kích từ tự kích.

Hãm động năng kích từ tự kích xảy ra khi động cơ đang quay, ta cắt cả phần ứng lẫn cuộn kích từ khỏi lưới điện để đóng vào một điện trở hãm.

Trong quá trình hãm, tốc độ giảm dần, dòng kích từ giảm dần, do đó dòng kích từ cũng giảm dần và là hàm số của tốc độ, vì vậy đặc tính cơ có dạng phi tuyến.

Đặc tính cơ cho trạng thái hãm động năng

Sơ đồ biểu diễn đặc tính cơ hãm động năng kích từ tự kích

Đối với trang thái hãm động cơ nói chung hay hãm động năng nói riêng thì việc sử dụng các trạng thái hãm này đều phụ thuộc vào đặc tính cơ do đó mà ở trong mỗi thiết bị cơ khí cầu trục và cơ cấu nâng hạ cầu trục đều có ít nhất một động cơ có trạng thái hãm.

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long

0962.255.330