Cầu Trục Thái Long


Hotline Cầu Trục Thái Long

Cùng phân loại cơ cấu nâng hạ cầu trục

Cơ cấu nâng hạ cầu trục như ở bài trước bạn đã biết cơ cấu nâng hạ quan trọng như thế nào đối với các thiết bị cầu trục. Vậy quan trọng như vậy thì cũng phải đi kèm với kiểm định và phân loại chúng.

Khái quát qua ở phần trước của cơ cấu nâng hạ cầu trục, gồm có như sau:

– Là tên gọi chung của các máy trục chuyển động trên hai đường ray cố định.

– Vận chuyển các vật phậm hay thiết bị trong một khoảng khẩu độ.

Có 3 cơ cấu di chuyển gồm:

– Nâng hạ vật

– Di chuyển xe con

– Di chuyển xe cầu

Cùng phân loại cơ cấu nâng hạ cầu trục

Mô hình cầu trục dầm đôi

Và thường được dùng ở các thiết bị cầu trục, cổng trục và một vài thiết bị nâng hạ khác.

Đối với loại thiết bị này thì việc phân loại cũng đa dạng bao gồm 4 đặc điểm là: theo hình dạngtheo tải trọngtheo chế độ làm việc và theo chức năng.

+ Đầu tiên, theo hình dạng bộ phận nâng hạ và mục đích sử dụng:

– Cầu trục dùng móc tiêu chuẩn.

– Cầu trục dùng gầu ngoạm.

– Cầu trục dùng nam châm điện.

+ Tiếp đến là theo tải trọng, bao gồm có nhẹ, trung bình và nặng, trong đó:

– Loại nhẹ có trọng tải dưới 10 tấn.

– Loại trung bình có trọng tải từ 10 cho đến 15 tấn.

– Loại nặng thì cao hơn với trên 15 tấn.

+  Theo chế độ làm việc gồm:

– Đối với loại nhẹ thì TĐ% = 10 – 15% theo số lần đóng cắt trong một giờ là 60.

– Còn loại trung bình thì có TĐ% = 15 – 25% theo số lần đóng cắt trong một giờ là 120.

– Cuối cùng loại nặng có TĐ% = 40 – 60% theo số lần đóng cắt trong một giờ là trên 240.

Theo chức năng:

– Cầu trục vận chuyển được sử dụng rộng rãi ở các nhà máy, xí nghiệp và sản xuất có yêu cầu về độ chính xác không cao.

– Cầu trục lắp ráp được sử dụng trong các phân xưởng cơ khí và có độ yêu cầu về độ chính xác cao.

Cùng phân loại cơ cấu nâng hạ cầu trục

Việc phân loại cơ cấu nâng hạ của cầu trục cơ bản chúng ta phải thực hiện những yêu cầu cơ bản đó là phân loại được 4 đặc điểm là theo hình dạngtheo tải trọngtheo chế độ làm việc và theo chức năng . Do đó mà việc sản xuất cầu trục hay bất kỳ thiết bị cơ khí nào cũng đều rất cẩn thận và nghiêm ngặt.

Để biết theo về cấu trúc và các bộ phận cấu tạo nên các thiết bị nâng hạ cầu trục này chúng tôi sẽ nói vào bài tiếp theo!

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long

0962.255.330