Cổng trục đẩy tay 2 tấn và cầu trục 0,5 tấn

Cổng trục đẩy tay 2 tấn và cầu trục 0,5 tấn dầm đơn sử dụng palang xích điện được Cầu Trục Thái Long chế tạo, lắp đặt trong tháng 9 tại Đan Phượng và Đông Anh.

>Các loại cầu trục dầm đơn, dầm đôi, cầu trục quay, cầu trục monorail

>Những dự án cầu trục cổng trục tiêu biểu Thái Long đã thực hiện

Cổng trục đẩy tay 2 tấn khẩu độ 2,6m chiều cao nâng 3,6m lắp đặt tại công ty Chin Lan Shing ở Đan Phượng. Cổng trục sử dụng palang xích điện Brima 2 tấn.

cổng trục đẩy tay 2 tấn 2

cổng trục đẩy tay 2 tấn 1

cổng trục đẩy tay 2 tấn 3
cổng trục đẩy tay 2 tấn 4
cổng trục đẩy tay 2 tấn 5

cổng trục đẩy tay 2 tấn 6

Chạy thử palang xích điện Brima lắp trên cổng trục đẩy tay 2 tấn

Cầu trục 0,5 tấn khẩu độ 4m, chiều cao nâng 3,6m tốc độ nâng 7,2m/ph tốc độ di chuyển 14m/ph, tốc độ xe con 11m/ph Thái Long lắp đặt cho công ty Yamaha Tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long.

cầu trục 0,5 tấn 1

cầu trục 0,5 tấn 2

cầu trục 0,5 tấn 3

cầu trục 0,5 tấn 4

cầu trục 0,5 tấn 6

cầu trục 0,5 tấn 9

cầu trục 0,5 tấn 10

cầu trục 0,5 tấn 11

Cầu Trục Thái Long

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long

0981.530.939