[Video] Cổng trục 50 tấn khẩu độ 40m conson 2 đầu 10m

Thái Long chạy thử cổng trục 50 tấn dầm đôi, một xe con móc cẩu 30 tấn dùng gầu ngoạm, một xe con móc cẩu 20 tấn khẩu độ 40m conson hai đầu 10m.

>[Video] chạy thử cầu trục dầm đôi 10 tấn khẩu độ 24m

Chạy thử không tải cổng trục 50 tấn khẩu độ 40m

Thông số kỹ thuật cổng trục 30 tấn +20 tấn

 Tải trọng: 50 tấn, 1móc 20 tấn+ 1 móc cẩu 30 tấn

Khẩu độ: 40m conson 2 đầu 10m

Chiều cao nâng: 20m

Tốc độ nâng: 0-16m/s

Chế độ làm việc: M7

Chạy thử có tải cả hai xe con của cổng trục 50 tấn

>>>Xem thêm: Các loại cổng trục dầm đơn, cổng trục dầm đôi, bán cổng trục, cổng trục đẩy tay từ 1 tấn đến 200 tấn Thái Long cung cấp

Cầu Trục Thái Long

Danh mục sản phẩm

Chuyên lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ – dài hạn các thiết bị cầu trục – cổng trục

Cầu Trục – Cổng Trục – Palang

Sản phẩm Thái Long

Tiêu điểm

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long