Công suất động cơ đối với cơ cấu nâng hạ cầu trục

Cơ cấu nâng hạ cầu trục là dạng thiết bị nói dung về các thiết bị nâng hạ nhưng với việc vận hành nó với công suất động cơ thì đòi hỏi phải tính toán chính xác hiệu suất và công suất là điều hết sức quan trọng nhưng nó không hề dễ.

Hãy khái quát qua kiến thức lần trước về việc truyền động cho cơ cấu nâng hạ bao gồm có 2 đặc tính sau:

– Khi hạ tải ứng với trạng thái phát của động cơ thì momen hãm gây ra chuyển động.

– Khi cầu trục hạ tải dụng lực: cả hai momen đều sẽ gây ra chuyển động.

Có 3 tính toàn cho việc vận hành công suất cơ của cơ cấu nâng hạ cầu trục gồm có: Tính toán phụ tải chínhphụ tải tĩnh khi nâng tảiphụ tải tĩnh khi hạ tải

Công suất động cơ đối với cơ cấu nâng hạ cầu trục

+ Tính toán phụ tải chính:

Phụ tải chính của cơ cấu nâng hạ chủ yếu do tải trọng quyết định. Để xác định phụ tải tĩnh phải dựa vào sơ đồ động học của cơ cấu nâng hạ.

Sơ đồ biểu diễn động học của cơ cấu nâng hạ

+ Phụ tải tĩnh khi nâng tải:

Có momen trục động cơ khi có tải trong đó có trọng của tải trọng cộng với trọng lượng của bộ lấy tải kèm theo đó là bán kính của tang nâng. Tất cả những yếu tố trên đều ảnh hưởng bởi tốc độ nâng tải và tốc độ quay của động cơ.

Do đó mà hiệu suất được lấy bằng định mức khi tải bằng đinh mức. Tương ứng với các tải trọng khác định mức được xác định theo hệ số mang tải và khi nâng không tải.

+ Phụ tải tĩnh khi hạ tải:

Có hai cơ chế hạ tải bao gồm:

– Hệ động lực

– Hạ hãm

Hạ động lực được thực hiện khi tải trọng của nó nhỏ. Khi đó các momen do tải trọng gây ra sẽ không đủ để thắng được ma sát trong cơ cấu và với máy điện làm việc ở chế độ động cơ.

Hạ hãm được thực hiện khi hạ tải trọng lớn. Khi đó, momen do tải trọng gây ra rất lớn. Máy điện phải làm việc ở chế độ hãm để giữ cho tải trọng hạ với tốc độn ổn định (hạ không có gia tốc).

Gọi momen trên trục động cơ do tải trọng gây ra không đáng kể khi hạ tải trọng, năng lượng được truyền từ phía tải trọng sang cơ cấu truyền động nên việc với việc tổn thất trọng cơ cấu nâng hạ khi nâng tải và hạ tải là như nhau.

Công suất động cơ đối với cơ cấu nâng hạ cầu trục

Trong trường hợp nếu tải trọng đối lớn hơn 0,5 lần thì điều này rất dễ gây ảnh hưởng đến động cơ. Ngoài ra, momen động cơ ngược chiều với momen phụ tải. Động cơ làm việc ở chế độ hạ hãm. Khi tải trọng tương đối nhỏ hơn 0,5 thì tưởng tự momen động sẽ nhỏ hơn 0, momen động cơ cùng chiều với momen phụ tải. Chế độ hạ động lực làm việc với động cơ của cơ cấu nâng hạ cầu trục.

Danh mục sản phẩm

Chuyên lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ – dài hạn các thiết bị cầu trục – cổng trục

Cầu Trục – Cổng Trục – Palang

Sản phẩm Thái Long

Tiêu điểm

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long