Công nghiệp cơ khí Việt Nam cơ hội và thách thức

Quá trình hội nhập kinh tế thế giới mang lại nhiều cơ hội phát triển nên kinh tế Việt Nam đặc biệt là ngành công nghiệp cơ khí. Đây là điều kiện thuận loại để thúc đấy phát triển kinh tế, mở ra những cơ hội và thách thức mới cho nền công nghiệp cơ khí Việt Nam.

công nghiệp cơ khí việt nam

Về cơ hội phát triển:

+ Tạo điều kiện mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ của độ ngũ kỹ sư.

+ Là điều kiện để tiếp cận thành tựu khoa học công nghệ hiện đại.

+ Mở rộng thị trường sản xuất các sản phẩm cơ khí.

+ Đối mới phương pháp quản lý trong doanh nghiệp.

Việt Nam là một nước đang phát triển, việc hội nhập kinh tế thế giới, biết tận dụng thành tự khoa học công nghệ tiên tiến, nắm bắt được thời cơ lợi thế có thể giúp đất nước đi lên thoát khỏi lạc hậu, góp phần đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Về thách thức:

+ Là sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các quốc gia.

+ Là một thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới WTO, phải đối mặt với cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường Quốc tế.

+ Những thách thức từ nội địa, thiếu vốn đầu tư cho chiều sau, thiếu lực lượng nghiên cứu phát triển, thiết các đội ngũ cơ khí tài năng cho các công trình di án thiết bị toàn bộ. Thiếu lực lượng lao động qua đào tạo bài bản

Danh mục sản phẩm

Chuyên lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ – dài hạn các thiết bị cầu trục – cổng trục

Cầu Trục – Cổng Trục – Palang

Sản phẩm Thái Long

Tiêu điểm

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long