Cổ góp 3P, 4P, 6P, 8P

Cổ góp điện 3 pha, cổ góp điện 4 pha, cổ góp điện 6 pha, cổ góp điện 8 pha Cầu Trục Thái Long phân phối đầy đủ giá đỡ chổi than, lá than điện dùng cho động cơ, rulo dùng trong ngành luyện thép, xi măng, nhiệt điện, in…

Cổ óp

Cổ góp chổi than chia làm nhiều loại: 2 vành, 3 vành, 4 vành, 6 vành, 8 vành với các kích thước đa dạng phù hợp cho động cơ điện, rulo….

Kích thước cổ góp 3P

Cổ góp điện 3 pha kích thước 55 x 100 x 90mm

Cổ góp điện 3 pha kích thước 65 x 112 x 100mm

Cổ góp điện 3 pha kích thước 75 x 125 x 110mm

Cổ góp điện 3 pha kích thước 85 x 140 x 125mm

Cổ góp điện 3 pha kích thước 90 x 160 x 140mm

Cổ góp điện 3 pha kích thước 95 x 160 x 140mm

Cổ góp điện 4 pha gồm bộ giá đỡ chổi than (4 cái), lá than điện J164 10*25*50 (8 lá).

Cổ góp điện loại 4P qui cách 25x65x72

Cổ góp điện loại 4P qui cách 30x65x72

Cổ góp điện loại 4P qui cách 40x65x72

Cổ góp điện loại 4P qui cách 45x75x90

Cổ góp điện loại 4P qui cách 65x75x90

Bộ cổ góp điện 6 pha gồm: Vành góp điện có 6 rảnh (1 vành), bộ giá đỡ chổi than có 6 cái + cây phíp, Lá than được chế tạo từ đồng carbon ( 12 lá).

Cổ góp điện loại 6P qui cách 25x65x72

Cổ góp điện loại 6P qui cách 30x65x72

Cổ góp điện loại 6P qui cách 40x65x72

Cổ góp điện loại 6P qui cách 45x75x90

Cổ góp điện loại 6P qui cách 65x75x90

Bộ cổ góp điện 8 pha gồm: Vành góp điện có 8 pha (số lượng 1 cái), bộ giá đỡ chổi than có 8 tầng, lá than điện bằng đồng carbon ( 18 lá).

Cổ góp điện loại 8P qui cách 25x65x72

Cổ góp điện loại 8P qui cách 30x65x72

Cổ góp điện loại 8P qui cách 40x65x72

Cổ góp điện loại 8P qui cách 45x75x90

Cổ góp điện loại 8P qui cách 65x75x90

Hình ảnh cổ góp Cầu Trục Thái Long phân phối

Cổ góp điện 3 pha

cổ góp điện 4 pha

>>>Xem thêm: Các loại động cơ dùng trong ngành thiết bị nâng hạ

Cầu Trục Thái Long

Danh mục sản phẩm

Chuyên lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ – dài hạn các thiết bị cầu trục – cổng trục

Cầu Trục – Cổng Trục – Palang

Sản phẩm Thái Long

Tiêu điểm

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long