Cơ cấu nâng hạ và hệ truyền động

Cơ cấu nâng hạ đối với nhiều thiết bị cơ khí cầu trục, cổng trục hay thiết bị nâng hạ nào thì việc di chuyển hay nâng hạ thì đều cần có hệ thống di chuyển hay chính xác đó chính là hệ thống truyền động.

Người ta nhận thấy rằng theo khảo sát cơ cấu nâng hạ thì momen cản của cơ cấu luôn không đổi cả về độ lớn và chiều bất kể  chiều quay của động cơ thay đổi thế nào. Nói cách khác, momen cản của cơ cấu nâng hạ thuộc loại momen cản thế năng, có đặc tính Mc = constant và không phụ thuộc vào chiều quay.

Do đó mà điều này đã khiến cho việc chúng ta có thể dễ dàng giải thích là momen của cơ cấu do trọng lực của tải gây ra. Khi nâng tải, momen có tác dụng cản trở chuyển động, tức là hướng ngược chiều quay. Khi hạ tải, momen thế năng lại là momen gây ra chuyển động, tức là việc nó hướng theo chiều quay của động cơ.

Dưới đây là sơ đồ biểu diễn dạng đặc tính cơ của cơ cấu nâng hạ:

Cơ cấu nâng hạ và hệ truyền động

Đặc tính cơ của cơ cấu nâng hạ

Từ đặc tính của cơ cấu nâng hạ ta có nhận xét sau:

– Khi hạ tải ứng với trạng thái phát của động cơ thì Mđ là momen hãm, còn Mc là momen gây ra chuyển động.

– Khi cầu trục hạ tải dụng lực: cả hai momen đều sẽ gây ra chuyển động.

Cuối cùng, việc điều khiển hệ truyền động của cơ cầu nâng hạ ở trong mỗi giai đoạn nâng hạ thì động cơ phải được đảm bảo hệ truyền động của thiết bị nâng hạ làm việc đúng với trạng thái làm của của nó. Không chỉ có vậy, việc hoạt động phù hợp với đặc tính tải và phụ tải của cầu trục có thể biến đổi từ 0 đến những giá trị rất lớn.

Danh mục sản phẩm

Chuyên lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ – dài hạn các thiết bị cầu trục – cổng trục

Cầu Trục – Cổng Trục – Palang

Sản phẩm Thái Long

Tiêu điểm

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long