Cơ cấu nâng hạ cầu trục và mạch bảo vệ

Cơ cấu nâng hạ cầu trục được trang bị hệ truyền động với tác động của dòng điện kích từ một chiều để đảm bảo các thiếu bị cầu trục luôn được làm việc một cách an toàn. Nhưng không chỉ có vậy việc đảm bảo mạch bảo vệ của thiết bị cũng cần phải chú ý đến.

Mạch hạn chế dòng và mạch hạn chế gia tốc và giảm tốc đó là hai loại mạch hạn chế dòng trong các mạch bảo vệ , sau đây bạn sẽ được tìm hiểu về hai loại mạch đó.

+ Mạch hạn chế dòng:

Thực tế, thì trong các hệ thống cầu trục thường mất ổn định do dòng điện vượt quá giới hạn cho phép. Nguyên nhân của hiện tượng này là do thiết bị ảnh hưởng bởi nhiễu loạn động của hệ thống gây ra. Đây là việc nhiễu loạn không khắc phục được do để hạn chế nhiễu loại này ta dùng khâu hạn chế lượng đặt đầu vào của mạch vòng dòng điện không vượt quá giới hạn.

Cơ cấu nâng hạ cầu trục và mạch bảo vệ

Khi U1 > 0 nếu U1 > U+ thì D+ mở, U2 = U+

Khi U1 < 0 nếu U1 > U- thì D- mở, U2 = U-

+ Mạch hạn chế gia tốc và giảm tốc:

Trong các hệ truyền động điện dùng bộ biến đổi điện tử công suất, do độ tác động nhanh của bộ biến đổi điện tử công suất, do độ tác động nhanh của bộ biến đổi nên cần hạn chế độ tăng lượng đặt đầu vào của mạch vòng tốc độ. Cấu tạo của bộ này bao gồm có: khâu so sánh, khâu tích phân, khâu hạn chế.

Tín hiệu đầu vào khâu so sánh là Uw – Uw

Cơ cấu nâng hạ cầu trục và mạch bảo vệ

Trong đó:

Umax: điện áp bão hòa đầu ra khâu so sánh.

Cơ cấu nâng hạ cầu trục và mạch bảo vệ

Trong đó:

Uhcmax: điện áp hạn chế với các hằng số tích phân.

Uw: điện áp đầu vào (khâu tin hiệu).

Uw*: điện áp đầu ra (tín hiệu đặt sau khi đã đi qua khâu han chế)

Do đó mà khi vận hành các thiết bị cầu trục cần có sự giám sát và hạn chế dòng điện, không chỉ vậy cần phải đảm bảo mạch bảo vệ.

Danh mục sản phẩm

Chuyên lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ – dài hạn các thiết bị cầu trục – cổng trục

Cầu Trục – Cổng Trục – Palang

Sản phẩm Thái Long

Tiêu điểm

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long