Chỉnh lưu công tắc tơ và hệ biến đổi

Lần trước chúng ta đã đề cập đến việc hệ truyền động trong chỉnh lưu thyristor động cơ hoạt động ra sao tiếp đến bài này bạn sẽ được biết thêm đến chỉnh lưu cho công tắc tơ đối với hệ biến đổi.

Để biết thêm việc sử dụng công tắc tơ cho hai loại chỉnh lưu này thì chúng ta sẽ khái quát trước về 2 nguyên tắc của chỉnh lưu thyristor động cơ gồm có:

– Giữ nguyên dòng điện phần ứng và đảo chiều dòng kích của động cơ.

– Giữ nguyên dòng kích từ và đảo chiều dòng điện phần động cơ.

+ Phương pháp dùng bộ biến đổi chỉnh lưu,  dùng công tắc tơ chuyển mạch

Ta có sơ đồ biểu diễn truyền động dùng một bộ biến đổi cấp cho phần ứng và đảo chiều quay bằng công tắc tơ chuyển mạch ở phần ứng.

Chỉnh lưu công tắc tơ và hệ biến đổi

Phương án này chỉ dùng cho tải công suất nhỏ, tần số đảo chiều thấp.

Ngày nay, phương pháp này ít được sử dụng do giá thành công tắc tơ cao hơn rất nhiều so với các thiết bị bán dẫn khác.

+ Phương án dùng 2 bộ biến đổi điều khiển riêng

Khi điều khiển riêng hai bộ phận biến đổi làm việc riêng rẽ nhau, tại thời điểm chỉ phát xung cho một bộ biến đổi, còn bộ kia khóa do không có xung điều khiển. Như vậy sẽ không còn tồn tại điện áp cân bằng và điều này dẫn đến mạch lực sẽ không còn cuộn kháng cân bằng, làm cho kích thước mạch lực nhỏ gọn hơn, giá thành giảm đi đáng kể.

Chỉnh lưu công tắc tơ và hệ biến đổi

Sơ đồ biểu diễn mạch lự hệ T-Đ cho điều khiển riêng.

Đối với chiều thuận, bộ biến đổi 1 (BBĐ 1) làm việc ở chế độ chỉnh lưu ở góc phần tư thứ nhất, BBĐ 2 khóa hoàn toàn. Ngược lại, đối với chiều ngược, BBĐ 2 làm việc ở chế độ chỉnh lưu ở góc phần tư thứ ba, BBĐ 2 khóa hoàn toàn.

Khi truyền động đảo chiều hoặc giảm tốc độ sẽ thực hiện ở góc phần tư thứ II do BBĐ 2 đảm nhận hoặc ở góc phần tư thứ IV do BBĐ 1 đảm nhận. Tuy nhiên, việc chuyển chế độ làm việc từ BBĐ 1 sang BBĐ 2 và ngược lại, cần phải tuân theo điều khiện logic chặt chẽ.

Ưu điểm của hệ truyền động này là làm việc an toàn, không có dòng điện chạy giữa các bộ biến đổi.

Nhược điểm: logic đảo chiều phức tạp do phải đảm bảo tại 1 thời điểm chỉ có một bộ phận biến đổi được mở, nếu không sẽ gây ngắn mạch nguồn cấp, quá trình đảo chiều diễn ra chậm.

Phương án này có thể dùng cho mọi dải công suất, có tần số đảo chiều lớn.

Cũng tương tự như mọi loại công tắc tơ hay hệ truyền động thì việc sử dụng bộ biến đổi chỉnh lưu công tắc tơ dành cho các thiết bị cầu trục và phụ kiện cầu trục như để đảm bảo vận hành tốt thì việc tính toàn hệ biến đổi đối với dòng điện là hết sức cần thiết đối với các loại thiết bị cơ khí.

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long

0962.255.330