Cầu Trục Thái Long


Hotline Cầu Trục Thái Long

Cẩu xe con cầu trục và chạy thử cầu trục 16 tấn ở Hà Nam

Cầu Trục  Thái Long cẩu xe con 16 tấn lên cầu trục dầm đôi và chạy thử cầu trục tại khu công nghiệp Đồng Văn 1, Hà Nam.

>[Video] Thử tải tĩnh, thử tải động cầu trục 5 tấn

Cầu trục 16 tấn dầm đôi do Thái Long chế tạo, lắp đặt có khẩu độ 16,5m chiều cao nâng 10m.

Cẩu xe con 16 tấn lên cầu trục dầm đôi

Chạy thử không tải cầu trục 16 tấn dầm đôi

Cầu Trục Thái Long

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long

0962.255.330