Cầu Trục Thái Long


Hotline Cầu Trục Thái Long

Cầu trục dầm đơn LDP giảm âm

cầu trục dầm đơn

Cầu trục dầm đơn LDP có thiết bị giảm âm thanh, giảm tiếng ồn khi hoạt động.

Mục đích sử dụng: Bốc cẩu hàng phục vụ cho việc bốc dở hàng có khối lượng lớn được sử dụng trong các nhà máy sản xuất, cửa hàng kinh doanh hàng hóa khối lượng lớn.

 

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long

0962.255.330