Cầu Trục Thái Long


Hotline Cầu Trục Thái Long

[Video] Chạy thử cầu trục dầm đôi 10 tấn khẩu độ 24m

Cầu trục 10 tấn khẩu độ 24m làm việc ở chế độ A6 sử dụng gầu ngoạm được Thái Long chạy thử trước khi kiểm định để bàn giao chủ đầu tư.

>Các dự án cầu trục, cổng trục 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn, 16 tấn Thái Long đã hoàn thành

Chạy thử 2 cầu trục 10 tấn dầm đôi

Thông số cầu trục

Tải trọng nâng: 10 tấn

Tốc độ nâng hạ: 4-40m/min

Tốc độ di chuyển xe con: 4.6-46.6m/min

Tốc độ di chuyển xe lớn: 3.6-36m/min

>>>Xem thêm: Các loại cầu trục dầm đơn, cầu trục dầm đôi, cầu trục quay, cầu trục monorail

Cầu Trục Thái Long

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long

0962.255.330