Cầu Trục Thái Long


Hotline Cầu Trục Thái Long

Cầu trục bánh lốp 500 tấn

Cầu trục bánh lốp 500 tấn loại thiết bị nâng cầu đường với đăc điểm chiều cao nâng, tải trọng lớn thường được sử dụng rộng rãi trong các công trình cầu đường, đặc biệt các công trình xây dựng cầu đường trên cao.

cầu trục bánh lốp 500 tấn

Cầu trục bánh lốp 500 tấn

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long

0962.255.330