Cầu trục 5 tấn dầm đơn: Thử tải động và thử tải tĩnh

Cầu trục 5 tấn được kiểm định thử tải động và tĩnh trước khi bàn giao cho Xi măng Xuân Thành ở Khánh Hòa.

>Video Thử tải động và tĩnh cầu trục 5 tấn

Cầu trục 5 tấn dầm đơn được Cầu Trục Thái Long thiết kế chế tạo lắp đặt sử dụng palang cáp điện Sungdo Hàn Quốc có thông số kỹ thuật như sau:

Tải trọng nâng: 5 tấn

Khẩu độ: 8m

Chiều cao nâng: 5m

Tốc độ nâng: 0.4 đến 4.7m/ph

Vận tốc xe con: 0-20m/ph

Vận tốc cầu trục: 0-20m/ph

Chế độ làm việc cầu trục: A4 (TCVN 4244-2005)

Chế độ làm việc xe con: M5

Chế độ bảo vệ: IP 54

Thử tải tĩnh

Thử tải động cầu trục 5 tấn

Cầu Trục Thái Long

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long

0962.255.330