Cầu Trục Thái Long


Hotline Cầu Trục Thái Long

Cấu tạo máy đào gầu ngoạm và cách phân loại

Máy đào gầu ngoạm điều khiển bằng cáp thực chất là cần trục có thiết bị mang vật là gầu ngoạm điều khiển bằng cáp.

Cấu tạo máy đào gầu ngoạm và cách phân loại

Hình ảnh cấu trúc máy đào gầu ngoạm

Máy đào gầu ngoạm điều khiển thuỷ lực là máy đào gầu sấp có thiết bị công tác là gầu ngoạm thuỷ lực.

Phân loại : Gầu ngoạm có 3 loại là gầu ngoạm 1 dây, gầu ngoạm 2 dây và gàu ngoạm thuỷ lực.

1. Bộ công tác gầu ngoạm gồm cáp nâng gầu ngoạm

2. Thanh giằng

3. Đầu nâng dưới

4. Gầu

5. Đầu nâng trên

6. Cáp đóng mở gầu

Sơ đồ cấu tạo của máy xúc gầu ngoạm và quá trình làm việc:

Cấu tạo máy đào gầu ngoạm và cách phân loại

>>> Xem thêm: Kết cấu của cổng trục gầu ngoạm 7 tấn

1. Gầu
2. Cáp giữ gầu không xoay
3. Cần
4. Ròng rọc đổi hướng cáp
5. Đối trọng của cáp giữ gầu
6. Cáp đóng mở gầu
7. Cáp nâng gầu
8. Cơ cấu đóng mở gầu
9. Cơ cấu nâng hạ gầu
10. Đầm
11. Thanh kéo
12. Ròng rọc
13. Đầm dưới (hay còn họi dầm đối trọng)

Bên trên là cấu trúc của gầu ngoạm, vậy bạn đã hiểu như thế nào về máy đào gầu ngoạm? Đối với một số máy gầu ngoạm hiện này thì việc sử dụng cho ngành công nghiệp rất lớn vào cách vị trí như đào đất, vận chuyển,…

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long

0962.255.330