Cấu tạo của máy xúc gầu ngoạm (Phần 3)

Từ bài trước chúng ta đã được tìm hiểu về quá trình làm việc của các máy xúc gầu ngoạm, việc điều khiển, hạ cần và thao tác mở gàu đóng gàu. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về máy xúc gầu nghịch và máy đào gầu ngoạm.

 + Máy xúc gầu nghịch:

Máy xúc gầu nghịch có thể làm việc được với đất cấp IV, thường được dùng để đất và vật liệu cát đá ở mức thấp hơn cao trình máy đứng, đào rãnh để lắp đặt đường ống, cáp điện, đào kênh mương, hố móng.

Gầu có thể được thay bằng thiết bị ngoạm để ngoạm rác hoặc thay bằng gầu ngoạm để ngoạm đất. Máy xúc gầu nghịch thường được dùng làm máy cơ sở để chế tạo thành máy cắm bấc thấm không chuyên dùng.

Máy xúc gầu nghịch được điều khiển bằng bằng thủy lực có khâu tịnh tiến có thể được đào sâu.

Cấu tạo của máy xúc gầu ngoạm (Phần 3)

+ Máy đào gầu ngoạm:

Máy đào gầu ngoạm được điều khiển bằng cáp thực chất là cần trục có thiết bị mang vật là gầu ngoạm điều khiển bằng cáp.

Máy đào gầu ngoạm được điều khiển bằng thủy lực là máy đào gầu sấp có thiết bị công tác gầu ngoạm thủy lực.

+ Phân loại:

– Gàu ngoạm được chia ra làm 3 loại:

1. Gàu ngoạm 1 dây

2. Gàu ngoạm 2 dây

3. Gàu ngoạm thủy lực

+ Gàu ngoạm 2 dây:

Bộ công tác gàu ngoạm bao gồm có cáp nâng gầu (1), thanh giằng (2), đầu nâng dưới (3), gầu (4), đầu nâng trên (5), cáp đóng mở gầu (6).

Cấu tạo của máy xúc gầu ngoạm (Phần 3)

Sơ đồ cấu tạo của gàu ngoạm 2 dây

Bài tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quá trình làm việc của gàu ngoạm cùng với nâng suất việc điều khiển cùng với máy xúc gầu dây và gàu ngoạm điều khiển một dây và thủy lực.

Danh mục sản phẩm

Chuyên lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng định kỳ – dài hạn các thiết bị cầu trục – cổng trục

Cầu Trục – Cổng Trục – Palang

Sản phẩm Thái Long

Tiêu điểm

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long