Cầu Trục Thái Long


Hotline Cầu Trục Thái Long

Cấu tạo của máy xúc gầu ngoạm (Phần 1)

Từ bài trước chúng ta đã được tìm hiểu về vận thăng và máy làm đất hay còn gọi là máy xúc gàu (gầu ngoạm), tiếp đến trong bài này chúng ta sẽ được tìm hiểu về cấu tạo và quy trình làm việc của loại máy xúc gàu này.

Quá trình làm việc của máy xúc bao gồm:

– Làm việc theo chu kỳ

– Gàu thuận

– Máy đảo gàu ngữa

– Điều khiển bằng cáp và có loại điều khiển bằng thủy lực

– Điều khiển bằng thủy lực có loại xả đất quá đáy gàu và có loại xả đất bằng cách xoay gàu úp xuống

Cấu tạo của máy xúc gầu ngoạm

+ Bộ phận công tác:

Cấu tạo gàu xúc của máy xúc gàu thuận có đáy điều khiển mở bằng cách giật dây.

Cấu tạo của máy xúc gầu ngoạm

Hình ảnh cấu tạo của máy xúc gàu thuận có đáy gàu điều khiển mở bằng cách giật dây

1. Mấu giữ chốt

2. Chốt

3, 4. Các thanh tạo lỗ dẫn hướng chốt

5. Đòn kéo chốt

6. Xích kéo mở chốt

7. Đáy gàu

8. Thành sau

9. Tai gàu kết khớp với tay gàu

10. Đai

Cấu tạo chung của máy xúc gàu thuận điều khiển bằng cáp:

Cấu tạo của máy xúc gầu ngoạm

+ Quá trình làm việc:

Máy xúc gàu ngữa làm việc theo chu kỳ trên từng vị trí đứng của máy, mỗi chu kỳ gồm có 4 giai đoạn sau:

– Xúc và tích đất vào gầu

– Quay gầu đến nơi dỡ tải

– Dỡ tải (đổ đất ra khỏi gàu)

– Quay gàu không tải trở lại vị trí đào để bắt đầu chu kỳ kế tiếp

Trong một chu kỳ làm việc máy không di chuyển mà chỉ đứng tại chỗ, chính vì vậy mà ta phải chọn vị trí đứng của máy sao cho vùng làm việc của máy phải bao phủ cả vùng lấy đất và vùng dỡ tải, tức là khả năng với gàu của máy phải với tới được vị trí đất và vị trí dỡ tải.

Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về quá trình làm việc của máy xúc gàu và quá trình làm việc của các máy xúc gàu khác.

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long

0962.255.330