Cầu Trục Thái Long


Hotline Cầu Trục Thái Long

Cải tạo hệ thống điện cầu trục dầm đơn

Hệ thống điện cầu trục dầm đơn cũ được thay thế bằng ray điện 3P, chổi tiếp điện, máng C và cáp điện dẹt.

>>>Cầu trục dầm đơn 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn …do Thái Long thiết kế lắp đặt

Hệ thống điện cũ dùng dây điện tròn, cáp thép và troly thường xuyên bị chập cháy do kẹt dây đứt khi xe lớn và xe con di chuyển.

Hệ thống điện cầu trục trước khi được cải tạo

Hệ thống điện cầu trục trước khi được cải tạo 3

Hệ thống điện cầu trục trước khi được cải tạo 2

Hệ thống điện cầu trục trước khi được cải tạo 4

Hệ thống điện cầu trục dầm đơn trước khi cải tạo

Hệ thống điện cầu trục sau khi được cải tạo

Sau khi cải tạo hệ thống điện đã gọn gàng không xảy ra chập cháy

Chạy thử cầu trục dầm đơn sau khi thay thế hệ thống điện

>>Xem thêm: Hệ thống điện máng C treo cáp dẹt cho cầu trục, monorail

Cầu Trục Thái Long

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long

0962.255.330