Cầu Trục Thái Long


Hotline Cầu Trục Thái Long

Các cơ cấu chính và đặc tính của palang

Công dụng và phân loại máy nâng (palang) là thiết bị được sử dụng dùng để kéo vật, bao gồm có các dây vắt qua các puli để biết về các cơ cấu chính và đặc tính của palang rõ hơn sau đây bạn sẽ được biết rõ hơn.

+ Các thông số cơ bản:

– Tải trọng nâng là trọng lượng lớn nhất mà máy có thể nâng được (kể cả thiết bị mang vật)

+ Độ cao nâng tối đa:

– Là khoảng cách từ bề mặt bãi làm việc đến trọng tâm của thiết bị mang vật ở vị trí cao nhất có thể.

+ Tầm với:

Thông số tầm với chỉ có ở máy nâng kiểu cần.

Tầm với là khoảng cách theo phương ngang tính từ tâm quay của cần trục đến tâm của thiết bị mang vật.

+ Khẩu độ:

Thông số khẩu độ chỉ có ở máy nâng kiểu cầu.

Khẩu độ là khoảng cách giữa tim của hai đường ray di chuyển của máy.

+ Các đường đặc tính:

Đặc tính tải trọng là đồ thị hoặc biểu đồ biểu diễn sự phụ thuộc của tải trọng nâng và tầm với (hay khẩu độ).

Đặc tính độ cao nâng là đồ thị hoặc biểu đồ biểu diễn sự phụ thuộc của độ cao nâng lớn nhất và tầm với (hay khẩu độ).

+ Các cơ cấu chính:

Cơ cấu nâng hạ vật được xác đinh vị trí của vật cần nâng theo phương thẳng đứng.

Hầu hết các máy nâng có cơ cấu nâng hạ vật gồm có tời và palang cáp hoặc palang điện.

Palang cáp điện

>>>Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng Palang đúng cách

– Các cơ cấu thay đổi tầm với đối với máy nâng kiểu cần, các cơ cấu thay đổi tầm với có tác dụng đưa vật cần nâng vào gần hoặc ra xa tâm quay của máy. Có nhiều cách để thay đổi tầm với như thay đổi góc nghiêng cần (tức nâng hạ cần), thay đổi chiều dài cần, di chuyển xe con trên cần, điều khiển cần phụ.

Cần có dạng ống thép, hộp thép hoặc giàn thép không gian tùy theo loại cần trục. Một đầu cần được lắp khớp cố định, đầu kia của cần có thể điều khiển nâng hạ được. Đối với cần trục dùng trong công tác lắp thép. Palang nâng hạ vật được đặt ở đầu cần hoặc lắp trên xe con chạy cần nằm ngang.

Cơ cấu nâng hạ cần và máy nâng đơn giản sẽ được nhắc đến ở bài sau.

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long

0962.255.330